​ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ


Από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητούνται προσφορές για εκμετάλλευση της καντίνας του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού, που βρίσκεται στη οδό Δημοκρατίας 54, 3012 Λεμεσός.

Η καντίνα θα εξυπηρετεί το προσωπικό του Γραφείου που ανέρχεται περίπου στους διακόσιους (200) υπαλλήλους, καθώς επίσης και κοινό που εξυπηρετείται με ραντεβού.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και να φθάσουν στο κιβώτιο προσφορών, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, στην οδό Ιάσωνος 10, 1082 Λευκωσία, κτίριο «ΙΑΣΩΝ» επί της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή, το αργότερο μέχρι, την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021, στις 9:00πμ.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα εδώ, από τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού.