​ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ


Από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητούνται προσφορές για εκμετάλλευση της καντίνας του Κλάδου Χωρομετρίας στη Λευκωσία, που βρίσκεται στη Γωνία Αλασίας και Δημοφώντος, 1075 Λευκωσία.

Η καντίνα θα εξυπηρετεί το προσωπικό του Γραφείου που ανέρχεται στους εκατό είκοσι (120) υπαλλήλους.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και να φθάσουν στο κιβώτιο προσφορών, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, στην οδό Ιάσωνος 10, 1082 Λευκωσία, κτίριο «ΙΑΣΩΝ» επί της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή, το αργότερο μέχρι, την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022, στις 12:00μ.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα εδώ, από τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και από τον Κλάδο Χωρομετρίας στη Λευκωσία.