​ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΚΧ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΣΑ & ΕΔΔ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ


Οι Καταγγελίες για Χρηματισμό Δημοσίων Yπαλλήλων και Mεροληπτική Άσκηση Καθηκόντων Υπαλλήλων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στην Επαρχία Λεμεσού. Συνεδρία Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Aναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

(Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019 ώρα 9:30)


Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Περδίκη και Παύλου Μυλωνά.

Οι καταγγελίες

 1. Χρηματισμός δημοσίων υπαλλήλων
 2. Μεροληπτική άσκηση καθηκόντων υπαλλήλων

Ο καταγγέλλων

Κτηματολογικός Γραφέας του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού

Συνοδεύεται

Δικηγόρο και Νομικό Σύμβουλο (Μιχάλης Παρασκευά)

Περιγραφή καταγγελιών

Υπάρχουν σωρεία Εγγράφων τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή μου με πολλούς και διάφορους τρόπους.

 1. Επιστολή κ. Χρίστου Βαλανίδη, ημερομηνίας 14/09/2018 προς Διευθυντή ΤΚΧ με θέμα Επαγγελματική εμπιστευτικότητα, προσωπικά δεδομένα, αρνητικό εργασιακό περιβάλλον και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. (Επισυνάπτονται επιστολή του ιδίου, ημερομηνίας 11/09/2018 προς υπεύθυνο Κλάδου Επιτοπίων Ερευνών και ημερομηνίας 03/09/2018 προς κ. Δώρα Νικολάου - Υπεύθυνη Ελεγκτή). 

  Στις επιστολές αυτές υπάρχει ο ισχυρισμός, θέση και άποψη του κ. Βαλανίδη ότι η συζήτηση καθαρά υπηρεσιακών θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, την εκτέλεση, τον έλεγχο και ευρύτερα τη διεκπεραίωση των υποθέσεων στον Τομέα που εργαζόταν ήταν καταστρατήγηση επαγγελματικής εμπιστευτικότητας και καταστρατήγηση προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει επίσης ο ισχυρισμός για αγνόηση του.
 1. Επιστολή, του ιδίου, προς τον Διευθυντή ΤΚΧ ημερομηνίας 24/10/2018 χωρίς θέμα αλλά συνέχεια της προηγούμενης με την οποία παραπονείται ότι δεν πήρε απάντηση στην επιστολή του, ημερομηνίας 14/09/2018 και επισημαίνει το άρθρο 29 του Συντάγματος καθώς και την εγκύκλιο αρ.1575 περί Προσωπικών Δεδομένων.
 1. Επιστολή του Δικηγόρου –Νομικού Συμβούλου κ. Παρασκευά, ημερ. 9/11/2018 με την οποία ζητά να πληροφορηθεί αν ο πελάτης του θα μετακινηθεί σε άλλο Τομέα εργασίας πράγμα που ο πελάτης του δεν επιθυμεί και είναι πρόθεση του να προασπίσει τα δικαιώματά του.
 1. Επιστολή, του ιδίου, προς τον Γενικό Ελεγκτή, την Επίτροπο Διοίκησης, Λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείο Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λειτουργό του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με κοινοποίηση στην Αστυνομία και την Συντεχνία Ισότητα με ημερομηνία 15/10/2018 χωρίς ενημέρωση του Διευθυντή ή οιουδήποτε προϊσταμένου του στο ΤΚΧ με την οποία διατυπώνει 24 ισχυρισμούς για ένα Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού της διαφθοράς της διαπλοκής και της εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων.
 1. Επιστολή του Δικηγόρου κ. Μιχάλη Παρασκευά η οποία απευθύνεται προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με ημερομηνία 8/02/2019, με κοινοποίηση στους Γενικό Εισαγγελέα, Γενικό Ελεγκτή και Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου στην οποία καταγγέλλεται ότι ο κ. Βαλανίδης λόγω των καταγγελιών του δεν βρήκε καμιά ανταπόκριση από τους προϊσταμένους του και εξαναγκάστηκε να ενεργήσει ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος ζητώντας προστασία.
 1. Δημοσίευμα της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος το Σάββατο 2/2/2019 με το οποίο δημοσιοποιείται η επιστολή του κ. Βαλανίδη, ημερομηνίας 15/10/2018 στο οποίο επίσης καταγγέλλεται ότι τίποτε δεν λειτουργεί σύμφωνα με την νομοθεσία κλπ.
 1. Δεύτερο δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας, τη Δευτέρα 04/02/2019 με τίτλο Κτηματολόγιο Λεμεσού: Ζήτησε σκόντο στην αξία οικίας  στο οποίο καταγγέλλεται ότι δεν έγιναν αντικειμενικές εκτιμήσεις για ανάπτυξη στην Παρεκκλησιά. (Υποθέτουμε αφορά τους φακέλους ΑΧ 1603/2013, ΑΧ 1291/2015, ΕΔ88/2018, ΕΔ89/2018, ΕΔ 237/2016, ΕΔ238/2016, ΕΔ1832/2018 και ΕΔ1833/2018).
 1. Τρίτο δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας την Παρασκευή 8/02/2019 με το οποίο προαναγγέλλεται η συζήτηση των καταγγελιών στην Επιτροπή Ελέγχου, ότι το θέμα έχει εγγραφεί από τον Βουλευτή κ. Παύλο Μυλωνά και αναφέρεται περίπτωση όπου ακίνητα πολυτελείας ΒΑΦΤΙΣΤΗΚΑΝχαρουπιές για εμφάνιση μειωμένων αξιών για σκοπούς φορολογίας. (Υποθέτουμε αφορούν τον φάκελο ΑΧ 6130/2010).
 1. Τέταρτο Δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας την Δευτέρα 11/02/2019 με τίτλο ΠΙΝΕΛΙΕΣ λειτουργού του Κτηματολογίου σε σχέδιο εταιρείας στο οποίο καταγγέλλεται ότι υπάλληλος του Κτηματολογίου παρενέβει σε σχέδια παράτυπα ή και παράνομα και χρωμάτισε σχέδια που έπρεπε να κάνει η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού.
 1. Πέμπτο Δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας την Τρίτη 12/02/2019 με το οποίο δημοσιοποιείται η Επιστολή του Δικηγόρου κ. Παρασκευά για την κήρυξη του κ. Βαλανίδη σε μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος στο οποίο επίσης καταγγέλλονται ότι τελεσιγραφικά ζήτησε ο Διευθυντής την υποβολή κοντά του όλων των στοιχείων που ο κ. Βαλανίδης έδωσε σε διάφορους Θεσμούς.
 1. Έκτο δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας, την Παρασκευή 15/02/2019 στο οποίο κρίνεται και κατακρίνεται ο Διευθυντής του Τμήματος γιατί σε παρουσία του σε τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι από προκαταρκτική δική του έρευνα δεν στοιχειοθετούνται οι καταγγελίες. Χαρακτηρισμοί για μεσαιωνική νοοτροπία, τσαρική νοοτροπία, φεουδαρχική νοοτροπία, νοοτροπία κόβε ράβε κατά το δοκούν κλπ από δεύτερο δημοσιογράφο αυτή την φορά. Παρασιωπάται βέβαια το γεγονός ότι ο Διευθυντής ανέφερε ότι η έρευνα θα συνεχιστεί και αν καταδείξει ευθύνες αυτές θα αποδοθούν. Δεν γράφεται η αλήθεια και το ξέρει ο δημοσιογράφος. Θεωρούμε ότι οι δημοσιογράφοι έχουν ερευνήσει, έχουν δικάσει, έχουν καταδικάσει και δημοσιοποίησαν την απόφαση τους. Είναι κατά την άποψη μας τουλάχιστον λανθασμένη η θέση ότι μετά από αυτή την άκαιρη δημοσιοποίηση, ιδιαίτερα με αυτό τον τρόπο κρίσεων και σχολιασμό, εάν αποδειχθούν λανθασμένες οι κατηγορίες "κανένας λεκές" σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ερώτημα

Τελικά γιατί κατηγορείται το Τμήμα;

Το Ερώτημα του Τμήματος προς όλους

Είναι αυτός ο τρόπος διερεύνησης των όποιων καταγγελιών από οπουδήποτε αυτές και αν προέρχονται;  Δημοσιοποιούνται με τρόπο που θεωρούνται ορθές και αποδεκτές, καταδικάζονται χωρίς καν να ακουστούν οι καταγγελλόμενοι και μετά εάν αποδειχθεί ότι δεν είναι ορθές "κανένας λεκές";

Αντίδραση του ΤΚΧ στις επιστολές και ισχυρισμούς του κ. Βαλανίδη

Το Τμήμα και η Διεύθυνση του αντέδρασαν άμεσα σε σχέση με την κατάσταση που δημιουργήθηκε στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού. Σχετική είναι η απάντηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών στο Δικηγόρο κ. Παρασκευά, ημερομηνίας 11/02/2019, η οποία έχει κοινοποιηθεί μεταξύ άλλων και στην Επιτροπή Ελέγχου.

Η αντίδραση του Τμήματος είναι απόλυτα σύμφωνη με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο και του Κανονισμούς, με στόχευση την επίλυση των οιονδήποτε θεμάτων είχαν δημιουργηθεί.

Το αποτέλεσμα ήταν ο ίδιος ο κ. Βαλανίδης να συμφωνεί, ότι τα όσα κατάγγειλε με τις επιστολές του στον Διευθυντή του Τμήματος τον Σεπτέμβρη και Οκτώβρη του 2018 έχουν διευθετηθεί και να ζητά το τερματισμό της περαιτέρω διερεύνησης του θέματος.

Το Τμήμα έχει προβεί σε αναγκαίες εσωτερικές ρυθμίσεις και υπάρχει ομαλή λειτουργία του Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού.

Η Αλήθεια του Τμήματος

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) είναι το αρχαιότερο τμήμα της Δημόσιας Υπηρεσίας της Κύπρου με την ιστορία του να πηγαίνει πίσω στο 1858.  Εκατό εξήντα χρόνια ιστορίας είναι πολλά και όσοι αποφασίζουν να ασχοληθούν μαζί του πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη τους.

Το ΤΚΧ είναι ο Φορέας Διαχείρισης του Συστήματος Εγγραφής και Κατοχύρωσης της Ακίνητης Ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων που πηγάζουν από αυτή, ενός συστήματος Παγκόσμια πρωτοποριακού, ζηλευτού και καθόλα αποτελεσματικού.

Επιπρόσθετα είναι ο Επίσημος Χαρτογραφικός Οργανισμός του Κράτους.

Είναι Επίσης, ο επίσημος Εκτιμητικός Οργανισμός του Κράτους, ο Επίσημος Υδρογραφικός Οργανισμός του Κράτους, ο επίσημος Γεωδαιτικός και Φωτογραμμετρικός Οργανισμός του Κράτους, καθώς και ο φορέας υλοποίησης της διαχείρισης της Κρατικής Ακίνητης Ιδιοκτησίας για την οποία αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όλοι αυτοί οι ρόλοι είναι αποτελεσματικά οργανωμένοι σε μια υπηρεσία, η οποία κατά γενική ομολογία και αναγνώριση έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και έχει συμβάλει αποφασιστικά σε όλες τις κρίσιμες φάσεις της ιστορίας του τόπου - Εισβολή και αντιμετώπιση των συνεπειών, Κατάρρευση του Χρηματιστηρίου, Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ένταξη στο Ευρώ, αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κατάρρευσης και ανόρθωση της οικονομίας.

Όσοι αποφασίζουν να ασχοληθούν με την υπηρεσία αυτή, να έχουν όλα τα πιο πάνω υπόψη τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην καταρρακώνουν και να μηδενίζουν την πιο πάνω προσφορά.

Η Οργανωτική Κατάσταση του ΤΚΧ Σήμερα

Το ΤΚΧ έχει στα αρχεία του για διεκπεραίωση περίπου 120000 υποθέσεις οι οποίες έχουν συσσωρευτεί διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες για διάφορους λόγους.

Το ΤΚΧ εργάζεται σήμερα με 300 Δημοσίους υπαλλήλους λιγότερους σε σύγκριση με το 2012. Από 850 σε 545.

Το ΤΚΧ καλείται να διεκπεραιώσει πολλαπλή νεοεισερχόμενη εργασία, προσαρμοζόμενο και έχοντας ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια ανόρθωσης της οικονομίας. Αναγκαστική Έκδοση Τίτλων ιδιοκτησίας (1500 αναπτύξεις που περιλαμβάνουν την έκδοση 28000 νέων τίτλων ιδιοκτησίας), Αναγκαστική Μεταβίβαση Τίτλων Ιδιοκτησίας (εκκρεμούν 11000 υποθέσεις), Μαζικές Μεταφορές Υποθηκών και άλλων επιβαρύνσεων και περιουσιακών στοιχείων Ακίνητης Ιδιοκτησίας στο πλαίσιο Αναδιοργανώσεων, Αναδιαρθρώσεων Εξαγοράς Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Γενική Εκτίμηση κάθε τρία χρόνια,  Εκσυγχρονισμός Πεπαλαιωμένων Δυσλειτουργικών Νομοθεσιών κλπ.

Ετοιμασία όλου του χαρτογραφικού υπόβαθρου για την αξιοποίηση της θάλασσας μας.

Ανταπόκριση σε όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την κοινή διαχείριση όλων των πληροφοριών που έχουν σχέση με το χώρο και την Ακίνητη Ιδιοκτησία.

Ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του κράτους για την προβολή και προστασία των τοπωνυμίων,  χερσαίων και θαλάσσιων και την κατοχύρωση τους διεθνώς.

To TKX χρειάζεται στήριξη

Δεν είναι σήμερα η ώρα να ανασκαλίζουμε το παρελθόν και να προσπαθούμε, συνειδητά, κάποιοι από άγνοια, κάποιοι άλλοι χρησιμοποιώντας την δύναμη της δημοσιογραφικής γραφίδας, να αποδομούμε και να αναστέλλουμε τις πραγματικά τιτάνιες προσπάθειες της τεράστιας πλειοψηφίας των υπαλλήλων του Τμήματος να δημιουργήσουν την νέα εποχή για το ΤΚΧ. Η προσπάθεια αυτή κωδικοποιείται στα ακόλουθα:

 1. Στην αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών το οποίο έχει γεράσει και υπάρχει ορατός ο κίνδυνος να μην μας εξυπηρετεί άλλο.
 2. Στην αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και των διαδικασιών για να γίνουν ακόμη πιο αποδοτικές προς όφελος του πολίτη, της οικονομίας, και της πολιτείας ευρύτερα.
 3. Στην πλήρη επίλυση της γάγγραινας της έκδοσης των τελευταίων 25000 τίτλων, της αστοχίας του συστήματος της ανάπτυξης.
 4. Στην πλήρη επίλυση της γάγγραινας της μεταβίβασης μέχρι και 30000-35000 τίτλων ιδιοκτησίας σε αγοραστές, που κάποιοι τους πήραν τα λεφτά τους χωρίς να τους δώσουν τίτλους ιδιοκτησίας.
 5. Την απόδοση μέσω της διαδικτυακής Πύλης του ΤΚΧ ακόμη περισσότερης πληροφορίας σε επαγγελματικές ομάδες και την οικονομία ευρύτερα.
 6. Την λειτουργία μιας πλήρους Υδρογραφικής Βάσης Δεδομένων τόσο αναγκαίας για την ανάπτυξη της ΑΟΖ μας μέσα από μια ορθολογιστική ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική.
 7. Την πλήρη διασύνδεση των γεωπληροφοριών της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωτοπορούμε στον Τομέα αυτό μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών.
 8. Την συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού για να μπορεί ακριβώς να αποδεσμευτεί από αντιλήψεις και πρακτικές παλαιότερων εποχών που εγκλωβίζουν σε δυσκίνητες και αμφίβολής αποτελεσματικότητας διαδικασίες.
 9. Την εισαγωγή και λειτουργία διεθνών προτύπων στην διεύθυνση και ευρύτερη λειτουργία του Τμήματος. Είμαστε από τα λίγα Τμήματα της Δημόσιας υπηρεσίας  που είμαστε πιστοποιημένη κατά ISO. Είμαστε περήφανοι.
 10. Δέκατο και όχι βέβαια τελευταίο, είμαστε από τους κύριους Τροφοδότες της ΚΑΠ και στο δικό μας ηλεκτρονικό σύστημα στηρίζονται πολλά άλλα Τμήματα και υπηρεσίες της πολιτείας.

Τα προβλήματα μας

Στην τιτάνια τούτη προσπάθεια μας, θα ήταν λάθος να υποστηρίξουμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ότι δεν υπάρχουν μεταξύ μας, μικρός έστω αριθμός συναδέλφων που δεν έχουν ακόμη ασπασθεί το όραμα του νέου Κτηματολογίου και πιθανόν να λειτουργούν με τρόπο που αντί να προάγουν το δημόσιο όφελος προσπαθούν για το ίδιο όφελος.

Αυτούς δεν έχουμε την πολυτέλεια να τους αποβάλουμε, αφού προηγούμενα δεν προσπαθήσουμε να τους φέρουμε με τους στόχους και τα οράματα του ΤΚΧ.

Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που κάποιοι κάνουν λάθη.  Όταν τα λάθη τούτα γίνονται στην συνειδητή προσπάθεια να επιλυθούν προβλήματα αυτά πρέπει να αναγνωρίζονται και να διορθώνονται.

Εκεί και όπου τα πιο πάνω δεν έχουν αποτελέσματα, τότε ο πέλεκυς της προβλεπόμενης από τον Νόμο ποινής, μέσα επίσης από την προβλεπόμενη από τον Νόμο διαδικασία, θα είναι βαρύς.

Κάτι τελευταίο

Μέσα από τα δημοσιεύματα, κατηγορούνται συνάδελφοι για μια εκτίμηση με ημερομηνία αναφοράς 1/1/1980. Μια εντελώς λανθασμένη πρακτική του Τμήματος, η οποία ευτυχώς, από τις αρχές του 2016 έχει εγκαταλειφτεί από όλους και σήμερα αποτελεί κακή ανάμνηση.  Να συζητούμε σήμερα για μια προσέγγιση, η οποία έχω πει πολλές φορές και εδώ στη Βουλή, ότι ένα σπίτι καινούργιο το 1980, το οποίο σήμερα είναι 40 χρονών εκτιμάται σαν καινούργιο, συγκρινόμενο με τα υπόλοιπα και ένα σπίτι καινούργιο σήμερα, εκτιμάται σαν να είναι ηλικίας 40 χρόνων. Ευτυχώς πείσαμε και πλέον η εκτίμηση 1/1/1980 είναι παρελθόν.

Μέσα από τα δημοσιεύματα κατηγορείται συνάδελφος ελεγκτής γιατί έδωσε οδηγίες να εγγραφούν δικαιώματα χρήσης και συντήρησης αγωγών και βιολογικού σταθμού σε αδειοδοτημένη ενιαία ανάπτυξη μεταξύ ξεχωριστών οικοπέδων. Σωστά έπραξε ο Ελεγκτής και δεν έχει δίκαιο ο υφιστάμενός του, ο οποίος ζητούσε αναθεωρημένες πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες.

Μέσα από τα δημοσιεύματα, κατηγορείται το ΕΚΓ Λεμεσού ότι δεν ενημέρωσε τα εκτιμητικά χαρακτηριστικά ενός ακινήτου την στιγμή που η πληροφορία υπήρχε σε φάκελο εκσυγχρονισμού του, ο οποίος εκκρεμούσε και ακόμη εκκρεμεί από το 2010 γιατί αναμένεται άλλη υπηρεσία να εκδώσει σχετικό πιστοποιητικό και οι ιδιοκτήτες να προβούν σε αναγκαίες άλλες ενέργειες για την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού. Από παραδρομή δεν ενημερώθηκαν τα εκτιμητικά χαρακτηριστικά.  Για το θέμα τούτο, το ΤΚΧ έχει δημιουργήσει ειδική εφαρμογή και έδωσε στις Τοπικές Αρχές την δυνατότητα να τροφοδοτούν το σύστημα του ΤΚΧ ταυτόχρονα με την ενημέρωση των δικών τους συστημάτων. Αρνούνται επίμονα. Με τροποποίηση της δικής τους Νομοθεσίας να είναι υπόχρεοι να το κάνουν.

Το ΤΚΧ προωθεί την υποχρέωση των ιδίων των ιδιοκτητών να δηλώνουν τις διαφοροποιήσεις των ακινήτων τους για σκοπούς Γενικής Εκτίμησης.

Με αυτά, καλούμε όλους να στηρίξουν την μεγάλη προσπάθεια της Διεύθυνσης και της τεράστιας πλειοψηφίας του προσωπικού για ένα ακόμα πιο αυτοματοποιημένο αξιόπιστο και αποτελεσματικό Κτηματολόγιο του 21ου αιώνα.

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Διευθυντής