​ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΚΧ ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ALPHA NEWS