​ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ Β' ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΕΚΓ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ


Το ΤΚΧ ανακοινώνει το τροποποιημένο Μέρος Β' των εγγράφων διαγωνισμού με τίτλο «Προσφορά για την εκμετάλλευση της καντίνας του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας».