​2ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - "THE HACKATHON"


Ο 2ος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Εφαρμογών στην Κύπρο για Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα "The Hackathon», θα διεξαχθεί στο χώρο του "ARIS" στη Λεμεσό, στις 15-16 Σεπτεμβρίου 2018.

Ο Μαραθώνιος αποτελεί συνέχεια του Έργου «Υποστήριξη των φορέων του Δημόσιου Τομέα στην Υλοποίηση της Αναθεωρημένης Οδηγίας 2013/37/ΕΕ και Προώθηση της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα».  Πρόκειται για μια δράση και ένα έργο ανοικτής καινοτομίας που υλοποιήθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών και την Προεδρία-Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε συνεργασία με την εταιρεία "Deloitte" (Ανάδοχος Φορέας Έργου).

Στο "The Hackathon" καλούνται να συμμετάσχουν προγραμματιστές, αναλυτές, "designers", ειδικοί στην επικοινωνία και το "marketing", μαθητές, φοιτητές και επαγγελματίες, και γενικότερα οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετάσχει και να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη εφαρμογών σε οποιοδήποτε τομέα, με την αξιοποίηση των Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν δεδομένα και υπηρεσίες, που ήδη παρέχονται δωρεάν μέσω της νέας Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας "DLS PORTAL".

Η ιστοσελίδα ενημέρωσης του διαγωνισμού βρίσκεται στη διεύθυνση: http://opendatacy.com/


hackathon.PNG