​​Κενές Θέσεις​​​​​​


Εδώ θα βρείτε τις προκυρήξεις θέσεων οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, και αφορούν κενές θέσεις στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Οι δημοσιεύσεις αυτές θα βρίσκονται στην Ιστοσελίδα μας εντός λίγων ημερών απο την ημέρα δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Επισημαίνουμε οτι, επίσημο κείμενο αποτελεί μόνο οτι δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εαν αποφασίσετε να υποβάλετε αίτηση για κενή θέση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, συνιστούμε όπως μελετήσετε το επίσημο κείμενο, καθώς και όλες τις σχετικές οδηγίες.

Για να δείτε την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων στο Δημόσιο Τομέα, παρακαλώ, πατείστε εδώ.


  
  
expand Χρονολογία : 2010 ‎(2)
expand Χρονολογία : 2009 ‎(5)
expand Χρονολογία : 2005 ‎(1)

​​