​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Γραφεία Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας λειτουργεί έντεκα Γραφεία παγκύπρια. Τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, όπου στεγάζονται ο Διευθυντής και το διοικητικό κυρίως προσωπικό, τα Κεντρικά Γραφεία Χωρομετρίας, Χαρτογραφίας, το Κέντρο Πληροφοριών Γης και το Γραφείο Γεωδαισίας βρίσκονται στη Λευκωσία. Επιπλέον λειτουργούν έξι Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, ένα για την κάθε μια από τις έξι Επαρχίες του νησιού, με έδρα την αντίστοιχη επαρχία. Εξαίρεση αποτελούν τα Ε.Κ.Γ Κερύνειας και Αμμοχώστου, τα οποία εδρεύουν προσωρινά στη Λευκωσία και Παραλίμνι αντίστοιχα, με βάση ειδική Νομοθεσία, λόγω του γεγονότος ότι, τα Μητρώα και Αρχεία των Γραφείων αυτών βρίσκονται στα χέρια των κατοχικών δυνάμεων.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω και για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, λειτουργούν σε μερική βάση υποκαταστήματα στις κοινότητες Ευρύχου, Αγρού και στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς. 


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ:

Κατάθεση αιτήσεων: 7.45 π.μ. - 1:15 μ.μ. 
Πληροφορίες: 8:00 π.μ. - 3:00 μ.μ στον παγκύπριο τηλ. αρ.: 17100 ή στον αρ.: +357 22804900 (για κλήσεις από το εξωτερικό)​
Ηλεκτρονική Υποβολή Ερωτημάτων: Πατήστε εδώ
Ώρες Ταμείου: 7:45 π.μ. - 1:15 μ.μ.


  
  
  
Description
  
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Lists/offices%20quick%20view%202/Attachments/1/kentrika.jpghttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/κεντρικά.aspx
Στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, στεγάζονται ο Διευθυντής, οι Πρώτοι Κτηματολογικοί Λειτουργοί και οι Ανώτεροι Κτηματολογικοί Λειτουργοί των Κλάδων Διοίκησης, Διακατοχής, Εγγραφής, Εκτίμησης, Διαχείρισης Κρατικών Γαιών και Εκσυγχρονισμού & Νομοθεσίας.

Ιάσονος 10, 1082 Λευκωσία επί της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή
​Γραφείο Διευθυντή: 22804801
Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης: 17100  (από το εσωτερικό) 
+357 22804900 (από το εξωτερικό)
22766056
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Διευθυντή: director​@d​ls.moi.gov.cy​

1
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/κέντρο-πληροφοριών-γης/spg.jpghttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/κέντρο-πληροφοριών-γης.aspx

​​Το Κέντρο Πληροφοριών Γης (ΚΠΓ) έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την υποστήριξη του Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) και των επιμέρους υποσυστημάτων (γεωγραφικό, κτ​ηματολογικό και εκτημητικό). 

Υπ. Κλ. Διαχ. και Υποστήριξης Σ.Π.Γ.: κα. Άντρη Χατζημάρκου 

: Αλασίας 17, 1075 Λευκωσία
: 22608048
: 22767001
: ahadjimarkou@dls.moi.gov.cy

Περισσότερες Πληροφορίες​​

2
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/κεντρικά-γραφεία-χωρομετρίας/kentrika-grafia-xorometrias.jpghttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/κεντρικά-γραφεία-χωρομετρίας.aspx
Τo Κεντρικό Γραφείο Χωρομετρίας κάτω από την διεύθυνση του Ανώτερου Κτηματολογικού Λειτουργού Χωρομετρίας, έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη μεθόδων εργασίας, τεχνολογίας και διαδικασιών, καθώς επίσης για την...

Υπεύθυνος Κλάδου Χωρομετρίας: κα. Γιόλα Ρούσου

: Γωνία Αλασίας και Δημοφώντος, 1075 Λευκωσία
: 22402890 
: 22304858 
: yrousou@dls.moi.gov.cy​

Περισσότερες Πληροφορίες​​​​​

3
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/ΕΚΓ%20Κερύνειας/kerinia.jpghttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/κεντρικά-γραφεία-χαρτογραφίας.aspx
Το Κεντρικό Γραφείο Χαρτογραφίας έχει την ευθύνη της ετοιμασίας, του εκσυγχρονισμού, της εκτύπωσης και διάθεσης χαρτών, τόσο τοπογραφικών όσο και θεματικών καθώς και κτηματικών σχεδίων. Παρέχει υπηρεσίες και επεξεργάζεται χαρτογραφικά στοιχεία και κτηματικά σχέδια τόσο σε συμβατική, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Υπεύθυνος Κλάδου Χαρτογραφίας: κ. Μάριος Θεμιστοκλέους

: Αγίου Νικολάου 41-49​,
NEMELI COURT, Block A, 1ος όροφος, 2408, Έγκωμη
: 22408733
: 22769694 
: cartogr@dls.moi.gov.cy​

Περισσότερες Πληροφορίες​​​​​

4
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/Γεωδαισίας-και-Ειδικών-Χαρτογραφήσεων-/orinos.jpg

Το Γραφείο Γεωδαισίας και Ειδικών Χαρτογραφήσεων στεγάζει τον Κλάδο Γεωδαισίας και Ειδικών Χωρομετρήσεων και Χαρτογραφήσεων και έχει την ευθύνη για παρακολούθηση, συντήρηση και επέκταση του Γεωδαιτικού Δικτύου της Κύπρου. Έχει επίσης την ευθύνη για τη διεξαγωγή ειδικών χωρομετρήσεων και χαρτογραφήσεων, τόσο στο χερσαίο όσο και το θαλάσσιο χώρο της Κύπρου.

Υπεύθυνος Κλάδου: κα. Γεωργία Παπαθωμά

 Αγίου Νικολάου 41-49​,
NEMELI COURT, Block A, 1ος όροφος, 2408, Έγκωμη
: 22408705
: 22374749

Περισσότερες Πληροφορίες​​​

5
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/ΕΚΓ%20Λευκωσίας/lefkosia.jpghttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/ΕΚΓ%20Λευκωσίας.aspx
Στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία εξετάζονται και διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/δηλώσεις, που υποβάλλονται από τους πολίτες, Επιχειρήσεις ή/και άλλους Οργανισμούς, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
Νίκου Κρανιδιώτη 12, ELMENI COURT, 2411, ​​Έγκωμη
Γραφείο Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού: 22400673
Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης: 17100  (από το εσωτερικό)
+357 22804900 (από το εξωτερικό)
22772350 
nidlo@dls.moi.gov.cy​​ (Γενικά Θέματα και Αλληλογραφία)
nidlo-applications@dls.moi.gov.cy (Για Υποβολή Αιτήσεων μέσω Ηλ. Ταχ. - "email")
nidlo-declarations@dls.moi.gov.cy (Για αίτημα διευθέτησης ραντεβού για Δήλωση Δωρεάς Πώλησης Ανταλλαγής Υποθήκης)


Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 7:45 π.μ. - 1:15 μ.μ.​


6
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/ΕΚΓ%20Λεμεσού/lemesos.jpghttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/ΕΚΓ%20Λεμεσού.aspx
Στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία εξετάζονται και διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/δηλώσεις, που υποβάλλονται από τους πολίτες, Επιχειρήσεις ή/και άλλους Οργανισμούς, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Δημοκρατίας 54, 3012, Τ.Θ. 50200, 3601 Λεμεσός
Γραφείο Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού: 25804601
Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης: 17100  (από το εσωτερικό)
+357 22804900 (από το εξωτερικό)
25804880 
lidlo@dls.moi.gov.cy​​ (Γενικά Θέματα και Αλληλογραφία)
lidlo-applications@dls.moi.gov.cy (Για Υποβολή Αιτήσεων μέσω Ηλ. Ταχ. - "email")
lidlo-declarations@dls.moi.gov.cy (Για αίτημα διευθέτησης ραντεβού για Δήλωση Δωρεάς Πώλησης Ανταλλαγής Υποθήκης)


Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 7:45 π.μ. - 1:15 μ.μ.​

Περισσότερες Πληροφορίες​​​​

7
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/ΕΚΓ%20Λάρνακας/larnaka.JPGhttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/ΕΚΓ%20Λάρνακας.aspx
Στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία εξετάζονται και διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/δηλώσεις, που υποβάλλονται από τους πολίτες, Επιχειρήσεις ή/και άλλους Οργανισμούς, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Κωνσταντίνου Καβάφη, Ίριδα 2 , 6301 Λάρνακα
Γραφείο Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού: 24803900
Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης: 17100  (από το εσωτερικό)
+357 22804900 (από το εξωτερικό)
24304291 
ladlo@dls.moi.gov.cy​​ (Γενικά Θέματα και Αλληλογραφία)
ladlo-applications@dls.moi.gov.cy (Για Υποβολή Αιτήσεων μέσω Ηλ. Ταχ. - "email")
ladlo-declarations@dls.moi.gov.cy (Για αίτημα διευθέτησης ραντεβού για Δήλωση Δωρεάς Πώλησης Ανταλλαγής Υποθήκης)


Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 7:45 π.μ. - 1:15 μ.μ.​

Περισσότερες Πληροφορίες​​​

8
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/ΕΚΓ%20Πάφου/pafos.JPGhttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/ΕΚΓ%20Πάφου.aspx
Στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία εξετάζονται και διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/δηλώσεις, που υποβάλλονται από τους πολίτες, Επιχειρήσεις ή/και άλλους Οργανισμούς, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
: Νέα Κυβερνητικά Γραφεία, Τ.Θ. 60008, 8100 Πάφος 
Γραφείο Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού: 26804154
Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης: 17100  (από το εσωτερικό)
+357 22804900 (από το εξωτερικό)
: 26306129 
padlo@dls.moi.gov.cy​​ (Γενικά Θέματα και Αλληλογραφία)
padlo-applications@dls.moi.gov.cy (Για Υποβολή Αιτήσεων μέσω Ηλ. Ταχ. - "email")
padlo-declarations@dls.moi.gov.cy (Για αίτημα διευθέτησης ραντεβού για Δήλωση Δωρεάς Πώλησης Ανταλλαγής Υποθήκης)


Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 7:45 π.μ. - 1:15 μ.μ.​

Περισσότερες Πληροφορίες​​​​

​​
9
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/%CE%95%CE%9A%CE%93%20%CE%91%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85/IMG_1155_cor.jpghttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/ΕΚΓ%20Αμμοχώστου.aspx
Στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία εξετάζονται και διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/δηλώσεις, που υποβάλλονται από τους πολίτες, Επιχειρήσεις ή/και άλλους Οργανισμούς, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
Λεωφόρος 1ης Απριλίου 245, 5280 Παραλίμνι
Γραφείο Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού: 23840700
Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης: 17100  (από το εσωτερικό)
+357 22804900 (από το εξωτερικό)
: 23840669
fadlo@dls.moi.gov.cy​​ (Γενικά Θέματα και Αλληλογραφία)
fadlo-applications@dls.moi.gov.cy (Για Υποβολή Αιτήσεων μέσω Ηλ. Ταχ. - "email")
fadlo-declarations@dls.moi.gov.cy (Για αίτημα διευθέτησης ραντεβού για Δήλωση Δωρεάς Πώλησης Ανταλλαγής Υποθήκης)


Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 7:45 π.μ. - 1:15 μ.μ.​

Περισσότερες Πληροφορίες​​​

​​
10
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/ΕΚΓ%20Λευκωσίας/lefkosia.jpghttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/ΕΚΓ%20Κερύνειας.aspx
Στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία εξετάζονται και διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/δηλώσεις, που υποβάλλονται από τους πολίτες, Επιχειρήσεις ή/και άλλους Οργανισμούς, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
: Αγίου Νικολάου 41-49​,
NEMELI COURT, Block A, 1ος όροφος, 2408, Έγκωμη
Γραφείο Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού: 22408777
Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης: 17100  (από το εσωτερικό)
+357 22804900 (από το εξωτερικό)
: 22303838 
kydlo@dls.moi.gov.cy​​ (Γενικά Θέματα και Αλληλογραφία)
kydlo-applications@dls.moi.gov.cy (Για Υποβολή Αιτήσεων μέσω Ηλ. Ταχ. - "email")
kydlo-declarations@dls.moi.gov.cy (Για αίτημα διευθέτησης ραντεβού για Δήλωση Δωρεάς Πώλησης Ανταλλαγής Υποθήκης)


Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 7:45 π.μ. - 1:15 μ.μ.​

Περισσότερες Πληρο​φορίες​​​​

11
​​


​​​​​​​​