​​​​​​​​

Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου
​​​​​
Στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία εξετάζονται και διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/δηλώσεις, που υποβάλλονται από τους πολίτες, Επιχειρήσεις ή/και άλλους Οργανισμούς, στο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
Λεωφόρος 1ης Απριλίου 245, 5280 Παραλίμνι
Γραφείο Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού: 23840700
Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης: 17100  (από το εσωτερικό)
+357 22804900 (από το εξωτερικό)
: 23840669
fadlo@dls.moi.gov.cy​​ (Γενικά Θέματα και Αλληλογραφία)
fadlo-applications@dls.moi.gov.cy (Για Υποβολή Αιτήσεων μέσω Ηλ. Ταχ. - "email")
fadlo-declarations@dls.moi.gov.cy (Για αίτημα διευθέτησης ραντεβού για Δήλωση Δωρεάς Πώλησης Ανταλλαγής Υποθήκης)


Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 7:45 π.μ. - 1:15 μ.μ.​

​​
Κατάλογος Τηλεφώνων:  
  
  
Description
  
35.02541633.983399


​​
​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​
​​