​​​​​

Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Κερύνειας

Στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία εξετάζονται και διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/δηλώσεις, που υποβάλλονται από τους πολίτες, Επιχειρήσεις ή/και άλλους Οργανισμούς, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
: Νίκου Κρανιδιώτη 12, ELMENI COURT, 2411, ​​Έγκωμη
Γραφείο Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού: 22804936
Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης: 17100  (από το εσωτερικό)
+357 22804900 (από το εξωτερικό)
: 22303838 
kydlo@dls.moi.gov.cy​​ (Γενικά Θέματα και Αλληλογραφία)
kydlo-applications@dls.moi.gov.cy (Για Υποβολή Αιτήσεων μέσω Ηλ. Ταχ. - "email")
kydlo-declarations@dls.moi.gov.cy (Για αίτημα διευθέτησης ραντεβού για Δήλωση Δωρεάς Πώλησης Ανταλλαγής Υποθήκης)


Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 7:45 π.μ. - 1:15 μ.μ.​​​

​​​  Κατάλογος Τηλεφώνων:

 


  
  
  
Description
  
35.16188833.330893

Το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Κερύνειας ασχολείται με την εξυπηρέτηση των πολιτών, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών. Αποδέχεται και διεκπεραιώνει σχεδόν όλων των ειδών αιτήσεων, αναφορικά με μεταβιβάσεις, υποθηκεύσεις ακινήτων, την εγγραφή, κλπ. Αιτήσεις που χρειάζονται επιτόπια εξέταση, δεν είναι δυνατό να διεκπεραιωθούν, αφού η επαρχία Κερύνειας κατέχεται από τα τουρκικά στρατεύματα από το 1974. Επίσης διεκπεραιώνονται οι εκτιμήσεις όλων των κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου, για σκοπούς του Φορέα Ίσης Κατανομής Βαρών. 

Στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Κερύνειας στεγάζονται και ο Τομέας Επανεκτιμήσεων καθώς και ο Κλάδος Διαχείρισης Κρατικών Γαιών.


Υπεύθυνη Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου: 

κα. Λουίζα Μαλάη

Διεύθυνση: Οδός Αγίου Νικολάου 41-49
NEMELI COURT, Block A, 1ος όροφος,
2408, Έγκωμη
Τηλέφωνο: 22408731 
Τηλεομοιότυπο: 22303838 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kydlo@dls.moi.gov.cy

Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 8:00 π.μ. - 15.00 μ.μ. 

​​