​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας​​

​​​​​​
Το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας ασχολείται κυρίως με την εξ​​υπηρέτηση των πολιτών, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών. Αποδέχεται και διεκπεραιώνει όλων των ειδών αιτήσεων, αναφορικά με τις μεταβιβάσεις, υποθηκεύσεις ακινήτων, αναγκαστικές πωλήσεις, τη διακ​​ατοχή της γης, την εγγραφή, την εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας, τη διαχείριση​​ κρατικών γαιών, τη χωρομέτρηση, τη χαρτογράφη​ση, την έκδοση και διάθεση αντίγραφων κτηματικών σχεδίων και χαρτών. Επίσης παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του. Σημειώστε ότι για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, λειτουργεί σε περιοδική βάση, υποκατάστημα στην Ευρύχου.Επαρχ. Κτημ. Λειτουργός: κα Χαρά Τσαγγαρίδου 

: Οδός Νίκου Κρανιδιώτη 12, ELMENI COURT, 2411,                         Έγκωμη, Λευκωσία

: 22400600, 
: 22400611 
: nidlo@dls.moi.gov.cy (Γενικά Θέματα και Αλληλογραφία)
              nidlo-applications@dls.moi.gov.cy 
             (Για Υποβολή Αιτήσεων μέσω Ηλ. Ταχ. - "email")

             (Για αίτημα διευθέτησης ραντεβού για Δήλωση                                    Δωρεάς/Πώλησης/Ανταλλαγής/Υποθήκης)


Ώρες Λειτουργίας για το κοινό:  7.45 π.μ. - 1.15 μ.μ.


Κατάλογος Τηλεφώνων:


​​
​​​
​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​
  
  
  
Description
  
35.161888 33.330893

Το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας ασχολείται κυρίως με την εξυπηρέτηση των πολιτών, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών. Αποδέχεται και διεκπεραιώνει όλων των ειδών αιτήσεων, αναφορικά με τις μεταβιβάσεις, υποθηκεύσεις ακινήτων, αναγκαστικές πωλήσεις, τη διακατοχή της γης, την εγγραφή, την εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας, τη διαχείριση κρατικών γαιών, τη χωρομέτρηση, τη χαρτογράφηση, την έκδοση και διάθεση αντίγραφων κτηματικών σχεδίων και χαρτών. Επίσης παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του. 


Σημειώστε ότι για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, λειτουργεί σε περιοδική βάση, υποκατάστημα στην Ευρύχου.

Αναπληρώτρια Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός: 
κα Χαρά Τσαγγαρίδου 

Διεύθυνση: Οδός Νίκου Κρανιδιώτη 12, 
ELMENI COURT,
2411, Έγκωμη
Τηλέφωνο: 22400600, 
Τηλεομοιότυπο: 22400611 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: nidlo@dls.moi.gov.cy

Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 8:00 π.μ. - 15.00 μ.μ.
​​​​​​​​​

​​​​​​​

​​