​​​​Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου

​​​​​
Στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία εξετάζονται και διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις/δηλώσεις, που υποβάλλονται από τους πολίτες, Επιχειρήσεις ή/και άλλους Οργανισμούς, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 


: Νέα Κυβερνητικά Γραφεία, Τ.Θ. 60008, 8100 Πάφος 
Γραφείο Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού: 26804154
Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης: 17100  (από το εσωτερικό)
+357 22804900 (από το εξωτερικό)
: 26306129 
padlo@dls.moi.gov.cy​​ (Γενικά Θέματα και Αλληλογραφία)
padlo-applications@dls.moi.gov.cy (Για Υποβολή Αιτήσεων μέσω Ηλ. Ταχ. - "email")
padlo-declarations@dls.moi.gov.cy (Για αίτημα διευθέτησης ραντεβού για Δήλωση Δωρεάς Πώλησης Ανταλλαγής Υποθήκης)


Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 7:45 π.μ. - 1:15 μ.μ.​


​​

Κατάλογος Τηλεφώνων:


​​
​​​
  
  
  
Description
  
34.77443032.427664

​​Το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου ασχολείται κυρίως με την εξυπηρέτηση των πολιτών, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών. Αποδέχεται και διεκπεραιώνει όλων των ειδών αιτήσεων, αναφορικά με μεταβιβάσεις, υποθηκεύσεις ακινήτων, αναγκαστικές πωλήσεις, τη διακατοχή της γης, την εγγραφή, την εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας, τη διαχείριση κρατικών γαιών, τη χωρομέτρηση, τη χαρτογράφηση, την έκδοση και διάθεση αντίγραφων κτηματικών σχεδίων και χαρτών. Επίσης παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του. 


Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός: 

κα Ιωάννα Γεωργιάδου-Παναγιώτου 

Διεύθυνση: Νέα Κυβερνητικά Γραφεία, Τ.Θ. 60008, 8100 Πάφος 
Τηλέφωνο: 26804160
Τηλεομοιότυπο: 26306129 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: padlo@dls.moi.gov.cy

Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 8:00 π.μ. - 15.00 μ.μ.