​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Κεντρικά Γραφεία Χαρτογραφίας

​​​​​
Το Κεντρικό Γραφείο Χαρτογραφίας έχει την ευθύνη της ετοιμασίας, του εκσυγχρονισμού, της εκτύπωσης και διάθεσης χαρτών, τόσο τοπογραφικών όσο και θεματικών καθώς και κτηματικών σχεδίων. Παρέχει υπηρεσίες και επεξεργάζεται χαρτογραφικά στοιχεία και κτηματικά σχέδια τόσο σε συμβατική, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.​Υπεύθυνος Κλάδου Χαρτογραφίας: κ. Μάριος Θεμιστοκλέους

: Αγίου Νικολάου 41-49 NEMELI COURT, Block A, 
              1ος όροφος, 2408, Έγκωμη​​
: 22408733
: 22769694 
: cartogr@dls.moi.gov.cy​​
​​​
​ ​​​ ​​​ ​
  
  
  
Description
  
35.16424133.331025

Το Κεντρικό Γραφείο Χαρτογραφίας έχει την ευθύνη της ετοιμασίας, του εκσυγχρονισμού, της εκτύπωσης και διάθεσης χαρτών, τόσο τοπογραφικών όσο και θεματικών καθώς και κτηματικών σχεδίων. Παρέχει υπηρεσίες και επεξεργάζεται χαρτογραφικά στοιχεία και κτηματικά σχέδια τόσο σε συμβατική, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.


Υπεύθυνος Κλάδου Χαρτογραφίας: κ. Ανδρέας Χατζηράφτης

Διεύθυνση: Οδός Εζεκία Παπαϊωάννου 23, 1075 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22447909, 22447908
Τηλεομοιότυπο: 22769694 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cartogr@dls.moi.gov.cy
​​​​​​​​​​

​​​​​​​