​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Κεντρικά Γραφεία Χωρομετρίας

​​​​​
Τo Κεντρικό Γραφείο Χωρομετρίας κάτω από την διεύθυνση του Ανώτερου Κτηματολογικού Λειτουργού Χωρομετρίας, έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη μεθόδων εργασίας, τεχνολογίας και διαδικασιών, καθώς επίσης για την οργάνωση, στελέχωση και εκπαίδευση/επιμόρφωση του προσωπικού, που εργάζεται στους Τομείς Χωρομετρίας, στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία.​Υπεύθυνος Κλάδου Χωρομετρίας: κα. Γιόλα Ρούσου

: Γωνία Αλασίας και Δημοφώντος, 1075 Λευκωσία
: 22402890 
: 22304858 
: yrousou@dls.moi.gov.cy​​
​​​
​ ​​​ ​​​
  
  
  
Description
  
35.16120433.362490

​Τo Κεντρικό Γραφείο Χωρομετρίας κάτω από την διεύθυνση του Ανώτερου Κτηματολογικού Λειτουργού Χωρομετρίας, έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη μεθόδων εργασίας, τεχνολογίας και διαδικασιών, καθώς επίσης για την οργάνωση, στελέχωση και εκπαίδευση/επιμόρφωση του προσωπικού, που εργάζεται στους Τομείς Χωρομετρίας, στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία.


Υπεύθυνος Κλάδου Χωρομετρίας: κ. Ελλίκος Ηλία.

Διεύθυνση: Γωνία Αλασίας και Δημοφώντος, 1075 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22402890 
Τηλεομοιότυπο: 22304858 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eelia@dls.moi.gov.cy
​​​​​​​​​

​​​​​​​