​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Γραφεία Κτηματολογίου

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας λειτουργεί έντεκα Γραφεία παγκύπρια. Τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, όπου στεγάζονται ο Διευθυντής και το διοικητικό κυρίως προσωπικό, τα Κεντρικά Γραφεία Χωρομετρίας, Χαρτογραφίας, το Κέντρο Πληροφοριών Γης και το Γραφείο Γεωδαισίας βρίσκονται στη Λευκωσία. Επιπλέον λειτουργούν έξι Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, ένα για την κάθε μια από τις έξι Επαρχίες του νησιού, με έδρα την αντίστοιχη επαρχία. Εξαίρεση αποτελούν τα Ε.Κ.Γ Κερύνειας και Αμμοχώστου, τα οποία εδρεύουν προσωρινά στη Λευκωσία και Παραλίμνι αντίστοιχα, με βάση ειδική Νομοθεσία, λόγω του γεγονότος ότι, τα Μητρώα και Αρχεία των Γραφείων αυτών βρίσκονται στα χέρια των κατοχικών δυνάμεων.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω και για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, λειτουργούν σε μερική βάση υποκαταστήματα στις κοινότητες Ευρύχου, Αγρού και στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς. 


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:

Κατάθεση αιτήσεων: 7.45 π.μ. - 1:15 μ.μ. 
Πληροφορίες: 8:00 π.μ. - 3:00 μ.μ ​
Για έκδοση κτηματικών σχεδίων: Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία
Για αγορά χαρτών: Κεντρικά Γραφεία Χωρομετρίας Λευκωσία
Ώρες Ταμείου: 7:45 π.μ. - 1:15 μ.μ.


  
  
  
Description
  
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Lists/offices%20quick%20view%202/Attachments/1/kentrika.jpghttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/κεντρικά.aspx
Στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, στεγάζονται ο Διευθυντής, οι Πρώτοι Κτηματολογι​​κοί Λειτουργοί και οι πέντε Ανώτεροι Κτηματολογικοί Λειτουργοί των Κλάδων Διακατοχής, Εγγραφής, Εκτίμησης, Διαχείρ​ησης Κρα​​τικών Γαιών και Διοίκησης. Οι Ανώτεροι Κτηματολ​ογικοί Λειτουρ​​γοί είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του Κλ​​άδου τους καθώς και για τον προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία τους.

​ : Κτίριο «ΙΑΣΩΝ», Ιάσονος 10, 1082 Λευκωσία επί της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή
: 22804900
: 22766056 

Περισσότερες Πληροφορίες​​

1
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/κέντρο-πληροφοριών-γης/spg.jpghttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/κέντρο-πληροφοριών-γης.aspx

​​Το Κέντρο Πληροφοριών Γης (ΚΠΓ) έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την υποστήριξη του Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) και των επιμέρους υποσυστημάτων (γεωγραφικό, κτ​ηματολογικό και εκτημητικό). 

Υπ. Κλ. Διαχ. και Υποστήριξης Σ.Π.Γ.: κα. Άντρη Χατζημάρκου 

: Αλασίας 17, 1075 Λευκωσία
: 22608048
: 22767001
: ahadjimarkou@dls.moi.gov.cy

Περισσότερες Πληροφορίες​​

2
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/κεντρικά-γραφεία-χωρομετρίας/kentrika-grafia-xorometrias.jpghttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/κεντρικά-γραφεία-χωρομετρίας.aspx
Τo Κεντρικό Γραφείο Χωρομετρίας κάτω από την διεύθυνση του Ανώτερου Κτηματολογικού Λειτουργού Χωρομετρίας, έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη μεθόδων εργασίας, τεχνολογίας και διαδικασιών, καθώς επίσης για την...

Υπεύθυνος Κλάδου Χωρομετρίας: κα. Γιόλα Ρούσου

: Γωνία Αλασίας και Δημοφώντος, 1075 Λευκωσία
: 22402890 
: 22304858 
: yrousou@dls.moi.gov.cy​

Περισσότερες Πληροφορίες​​​​​

3
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/ΕΚΓ%20Κερύνειας/kerinia.jpghttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/κεντρικά-γραφεία-χαρτογραφίας.aspx
Το Κεντρικό Γραφείο Χαρτογραφίας έχει την ευθύνη της ετοιμασίας, του εκσυγχρονισμού, της εκτύπωσης και διάθεσης χαρτών, τόσο τοπογραφικών όσο και θεματικών καθώς και κτηματικών σχεδίων. Παρέχει υπηρεσίες και επεξεργάζεται χαρτογραφικά στοιχεία και κτηματικά σχέδια τόσο σε συμβατική, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Υπεύθυνος Κλάδου Χαρτογραφίας: κ. Μάριος Θεμιστοκλέους

: Αγίου Νικολάου 41-49​,
NEMELI COURT, Block A, 1ος όροφος, 2408, Έγκωμη
: 22408733
: 22769694 
: cartogr@dls.moi.gov.cy​

Περισσότερες Πληροφορίες​​​​​

4
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/Γεωδαισίας-και-Ειδικών-Χαρτογραφήσεων-/orinos.jpg

Το Γραφείο Γεωδαισίας και Ειδικών Χαρτογραφήσεων στεγάζει τον Κλάδο Γεωδαισίας και Ειδικών Χωρομετρήσεων και Χαρτογραφήσεων και έχει την ευθύνη για παρακολούθηση, συντήρηση και επέκταση του Γεωδαιτικού Δικτύου της Κύπρου. Έχει επίσης την ευθύνη για τη διεξαγωγή ειδικών χωρομετρήσεων και χαρτογραφήσεων, τόσο στο χερσαίο όσο και το θαλάσσιο χώρο της Κύπρου.

Υπεύθυνος Κλάδου: κα. Γεωργία Παπαθωμά

 Αγίου Νικολάου 41-49​,
NEMELI COURT, Block A, 1ος όροφος, 2408, Έγκωμη
: 22408705
: 22374749

Περισσότερες Πληροφορίες​​​

5
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/ΕΚΓ%20Λευκωσίας/lefkosia.jpghttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/ΕΚΓ%20Λευκωσίας.aspx
Το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας ασχολείται κυρίως με την εξ​​υπηρέτηση των πολιτών, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών. Αποδέχεται και διεκπεραιώνει όλων των ειδών αιτήσεων, αναφορικά μ​ε τις μεταβιβάσεις...

Επαρχ. Κτημ. Λειτουργός: κα Χαρά Τσαγγαρίδου ​
: Νίκου Κρανιδιώτη 12, ELMENI COURT, 2411, ​​Έγκωμη
22400600, 
: 22400611 
: nidlo@dls.moi.gov.cy​(Γενικά Θέματα και Αλληλογραφία)
              (Για Υποβολή Αιτήσεων μέσω Ηλ. Ταχ. - "email")
             (Για αίτημα διευθέτησης ραντεβού για Δήλωση                         Δωρεάς/Πώλησης/Ανταλλαγής/Υποθήκης)
 
Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 7:45 π.μ. - 1:15 μ.μ.​

Περισσότερες Πληροφορίες​​​​6
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/ΕΚΓ%20Λεμεσού/lemesos.jpghttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/ΕΚΓ%20Λεμεσού.aspx
Το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού βρίσκεται και λειτουργεί στα ιδιόκτητα κτίρια του, στη συμβολή της οδού Δημοκρατίας και της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Ασχολείται κυρίως με ​την εξυπηρέτηση...

Επαρχ. Κτημ. Λειτουργός: κα. Αρίστη Χριστοφίδου 
: Δημοκρατίας 54, 3012, Τ.Θ. 50200, 3601 Λεμεσός
: 25804800 
: 25804880 
: lidlo@dls.moi.gov.cy​​ (Γενικά Θέματα και Αλληλογραφία)
              lidlo-applications@dls.moi.gov.cy
            (Για Υποβολή Αιτήσεων μέσω Ηλ. Ταχ. - "email")
             (Για αίτημα διευθέτησης ραντεβού για Δήλωση                         Δωρεάς/Πώλησης/Ανταλλαγής/Υποθήκης)

Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 7:45 π.μ. - 1:15 μ.μ. ​

Περισσότερες Πληροφορίες​​​​

7
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/ΕΚΓ%20Λάρνακας/larnaka.JPGhttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/ΕΚΓ%20Λάρνακας.aspx
Το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λάρνακας ασχολείται κυρίως με την εξυπηρέτηση των πολιτών, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών. Αποδέχεται και διεκπεραιώνει όλων των ειδών αιτήσεων, αναφορικά με μεταβιβάσεις, υποθηκεύσεις...

Επαρχ. Κτημ. Λειτουργός: κα Ασπασία Λάμπρου 
Κωνσταντίνου Καβάφη, Ίριδα 2 , 6301 Λάρνακα
: 24803300
: 24304291 
: ladlo@dls.moi.gov.cy​ (Γενικά Θέματα και Αλληλογραφία)
            (Για Υποβολή Αιτήσεων μέσω Ηλ. Ταχ. - "email")
             (Για αίτημα διευθέτησης ραντεβού για Δήλωση                         Δωρεάς/Πώλησης/Ανταλλαγής/Υποθήκης)

Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 7:45 π.μ. - 1:15 μ.μ.​

Περισσότερες Πληροφορίες​​​

8
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/ΕΚΓ%20Πάφου/pafos.JPGhttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/ΕΚΓ%20Πάφου.aspx
Το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου ασχολείται κυρίως με την εξυπηρέτηση των πολιτών, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών. Αποδέχεται και διεκπεραιώνει όλων των ειδών αιτήσεων, αναφορικά με μεταβιβάσεις, υποθηκεύσεις...

Επαρχ. Κτημ. Λειτουργός:  κα Ιωάννα Γεωργιάδου Παναγιώτου 
: Νέα Κυβερνητικά Γραφεία, Τ.Θ. 60008, 8100 Πάφος 
: 26804160
: 26306129 
: padlo@dls.moi.gov.cy​ (Γενικά Θέματα και Αλληλογραφία)
            (Για Υποβολή Αιτήσεων μέσω Ηλ. Ταχ. - "email")
             (Για αίτημα διευθέτησης ραντεβού για Δήλωση                         Δωρεάς/Πώλησης/Ανταλλαγής/Υποθήκης)

Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 7:45 π.μ. - 1:15 μ.μ. ​

Περισσότερες Πληροφορίες​​​​

​​
9
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/%CE%95%CE%9A%CE%93%20%CE%91%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85/IMG_1155_cor.jpghttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/ΕΚΓ%20Αμμοχώστου.aspx
Το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου, μετά τον εκτοπισμό του το 1974, σαν αποτέλεσμα της παράνομης Τούρκικης εισβολής και την απώλεια των αρχείων...

Αναπλ. Επαρχ. Κτημ. Λειτουργός: κα. Μαρία Ευαγγέλου 

Λεωφόρος 1ης Απριλίου 245, 5280 Παραλίμνι
23840611
: 23840669
: fadlo@dls.moi.gov.cy​ (Γενικά Θέματα και Αλληλογραφία)
            (Για Υποβολή Αιτήσεων μέσω Ηλ. Ταχ. - "email")
             (Για αίτημα διευθέτησης ραντεβού για Δήλωση                         Δωρεάς/Πώλησης/Ανταλλαγής/Υποθήκης)

Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 7:45 π.μ. - 1:15 μ.μ.

Περισσότερες Πληροφορίες​​​

​​
10
  
http://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/PublishingImages/Pages/ΕΚΓ%20Λευκωσίας/lefkosia.jpghttp://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/offices/Pages/ΕΚΓ%20Κερύνειας.aspx
Το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Κερύνειας ασχολείται με την εξυπηρέτηση των πολιτών, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών. Αποδέχεται και διεκπεραιώνει σχεδόν όλων των ειδών αιτήσεων, αναφορικά με μεταβιβάσεις...

Επαρχ. Κτημ. Λειτουργός:  κα. Ανθή Λακκοτρύπη
: Νίκου Κρανιδιώτη 12, ELMENI COURT, 2411, ​​Έγκωμη
: 22804919 
: 22303838 
: kydlo@dls.moi.gov.cy (Γενικά Θέματα και Αλληλογραφία)
            (Για Υποβολή Αιτήσεων μέσω Ηλ. Ταχ. - "email")
             (Για αίτημα διευθέτησης ραντεβού για Δήλωση                         Δωρεάς/Πώλησης/Ανταλλαγής/Υποθήκης)

Ώρες Λειτουργίας για το κοινό: 7:45 π.μ. - 1:15 μ.μ.​

Περισσότερες Πληρο​φορίες​​​​

11
​​


​​​​​​​​