Εκδόσεις​

Εδώ θα βρείτε όλες τις εκδόσεις που αφορούν το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, όπως Ετήσιες Εκθέσεις, διάφορα Άρθρα και Εργασίες, ως επίσης και Άλλες Εκδόσεις που κατά καιρούς δημοσιεύονται απο το Τμήμα.

Μερικά απο τα αρχεία που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα μας, όπως χάρτες, έντυπα αιτήσεων, νόμοι, κ.α., είναι μεγάλα σε μέγεθος, και πιθανώς να παρατηρείται καθυστέρηση για να ανοίξουν ή να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας. Για χρήστες με γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, δεν θα αποτελεί πρόβλημα.