​​​​​​​​​​​​​​Έντυπο Ένστασης Γενικής Εκτίμησης​


  
  
Έντυπο Ένστασης Γενικής Εκτίμησης.docxΈντυπο Ένστασης Γενικής Εκτίμησης
Έντυπο Ένστασης Γενικής Εκτίμησης.pdfΈντυπο Ένστασης Γενικής Εκτίμησης
Οδηγός Συμπλήρωσης Ενστάσεων.pdfΟδηγός Συμπλήρωσης Ενστάσεων

​​