​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​Μήνυμα Διευθυντή​​​

                                                                                                                                                                                                                    Müdürün Mesajı

director_2.JPG

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στη νέα Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, γνωστή ως "DLS PORTAL". 

Η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα υπηρεσιών, αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην ιστορία του σύγχρονου Κτηματολογίου, καθώς μετά από εντατικές προσπάθειες πολλών ετών, το Τμήμα μου ανοίγει πλήρως τις πύλες του προς τα έξω, με ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, μέσα από την αποκλειστικά δική του πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Το Τμήμα, ως αρωγός σε​​ θέματα τεχνολογίας εδώ και πολλά χρόνια και ιδιαίτερα από την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Πληροφοριών Γης, έχει θέσει ως ένα από τους κύριους στρατηγικούς του στόχους, την παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη μέσω διαδικτύου.  Το συγκεκριμένο έργο, αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής Πληροφορικής "DLS IT STRATEGY", η οποία έχει πρόσφατα ετοιμαστεί και η οποία θέτει τις βάσεις για δραστικές αλλαγές στο Τμήμα μέσα στα επόμενα χρόνια. Αποτέλεσμα αυτής της Νέας Στρατηγικής Πληροφορικής, είναι η αναμενόμενη αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Πληροφορι​ών Γης του Τμήματος, καθώς και η περαιτέρω εδραίωση του η-Κτηματολογίου. 

Η κατάργηση χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, η παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, η δυνατότητα αποδοχής ηλεκτρονικών αιτήσεων και η μείωση του όγκου των καθυστερημένων υποθέσεων, αποτελούν μονόδρομο για το Τμήμα μου. 

Παράλληλα, η μέγιστη αξιοποίηση της τελευταίας λέξης στη τεχνολογία, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες, νομικά πρόσωπα, εξειδικευμένα σύνολα, ερευνητές, επενδυτές, αλλά και οριζόντια σε άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες της Κρατικής Μηχανής, να συνδέονται (μέσω διαλειτουργικότητας και προγραμματιστικών διεπαφών "webservices") με το "DLS PORTAL", αποτελεί το θεμέλιο λίθο της αλλαγής και εμπέδωσης μιας νέας κουλτούρας πληροφορικής στη Κύπρο.  

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι μια ευχάριστη πλοήγηση στη νέα Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Τμήματος.  Σας πληροφορώ παράλληλα ότι, το προσωπικό του Τμήματος μου, τόσο στα Κεντρικά, όσο και σε όλα τα Επαρχιακά Γραφεία, αλλά και εγώ προσωπικά, είμαστε πάντα στη διάθεση σας.

 

Ανδρέας Σωκράτους

Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας​