​​​​

​​​​​​​​​​​​Βίντεο Υπηρ​εσιών


Στο τμήμα αυτό της Ιστοσελίδας, μπορείτε να βρείτε ενημερωτικά βίντεο με όλα τα είδη των ηλεκτρονικών αιτήσεων / υπηρεσιών που προσφέρονται από το "DLS PORTAL".  Τα βίντεο αποτελούν  ένα φιλικό και χρήσιμο οδηγό διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

​ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΕΣ

​​

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

ΠΟΛΙΤΕΣ

​​

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

​​

ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

​​

ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ (σε ισχύ από 3/2/2020)

    There are no items to show in this view of the "video gallery" list.


    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

    ​​

    Οδηγία "INSPIRE"

    ​​