​​​​

​​​​​​​​​​​​Βίντεο Υπηρ​εσιών


Στο τμήμα αυτό της Ιστοσελίδας, μπορείτε να βρείτε ενημερωτικά βίντεο με όλα τα είδη των ηλεκτρονικών αιτήσεων / υπηρεσιών που προσφέρονται από το "DLS PORTAL".  Τα βίντεο αποτελούν  ένα φιλικό και χρήσιμο οδηγό διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

​ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΕΣ

​​

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

ΠΟΛΙΤΕΣ

  There are no items to show in this view of the "video gallery" list.

  ​​

  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

  ​​

  ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

  ​​

  ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ (σε ισχύ από 3/2/2020)


  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

  ​​

  Οδηγία "INSPIRE"

  ​​