​​​​​​​​​​​​

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Παρακαλώ, καταχωρείστε την αξία του ακινήτου (δηλωθέν ποσό μεταβίβασης) χωρίς δεκαδικά ψηφία.

Σημειώστε ότι, τα μεταβιβαστικά δικαιώματα υπολογίζονται με βάση ολόκληρα μερίδια. Σε περίπτωση μεριδίου, στο ποσό πώλησης θα συμπληρώνεται το αντίστοιχο ποσό του μεριδίου. Βλέπε παράδειγμα.

Παράδειγμα:

Μερίδιο: ΟΛΟ Αξία: 57000 Ποσό Πώλησης: 57000 €
Μερίδιο: 1/3 Αξία: 60000 € Ποσό Πώλησης: 20000 €

Για νέο υπολογισμό, παρακαλώ πατήστε το κουμπί "Επαναφορά" στον "browser" σας ή "Ακύρωση".
Ποσό Πώλησης (€):
Τέλη Μεταβίβασης (€):
​​​​​

​​​