​​​​​Müdürün Mesajı​


director_2.JPG

​Size DLS PORTAL olarak bilinen Tapu ve Mesaha Dairesinin yeni İnternet platformuna "Hoş geldiniz" demeğe ço​k memnunum.

Yeni İnternet hizmetler platformu Tap​u ve Mesaha Dairesinin modern tarihinde bir dönüm noktası olmaktadır, çünkü​​​ yıllardır süren yoğun çaba gösterildikten sonra Dairem, kendi elektronik hizmetler platformu yoluyla online hizmetleri sunarak kapılarını dış dünyasına tamamen açmaktadır.

Bir teknoloji lideri ve uygulamacı olarak Daire, yıllardır ve özellikle de Kıbrıs Entegre Arazi Bilgi Sisteminin işlemeye başlamasından beri başlıca amaçlarından biri olarak vatandaşlara bilgisayar sistemi üzerinden online hizmetleri sunmasını belirlemiştir. Bu proje, son zamanlarda DLS IT STRATEGY başlığı altında hazırlanan ve gelecek yıll​​arda Dairedeki radikal değişikliklere yol açacak olan bütünleşmiş bir Bilgi Teknolojileri Stratejisinin bir parçasıdır. Bu Yeni Bilgi Teknolojileri Stratejisinin sonucu,  Dairenin Kıbrıs Entegre Arazi Bilgi Sisteminin beklenilen yükseltilmesi ile genişletilmesi ve de e-Kadastronun daha fazla pekiştirilmesidir.

Zaman al​ıcı bürokratik işlemlerin ortadan kaldırılması, hizmetlerin internet üzerinden sunulması, elektronik başvuruların kabul edilmesi ve birikip geciktirilmiş başvuruların hacminin minimize edilmesi Dairem için tek yönlü bir sokaktır.

Aynı zamanda; vatandaşlara, tüzel kişilere, uzmanlara, araştırmacılara, yatırımcılara ve de devlet makinesinin diğer dairelerle bölümlerine (birlikte çalışabilirlik ve programlama arabirimleri aracılığıyla) DSL PORTAL'a bağlanabilme imkânını sağlayacak olan en ileri teknolojilerin azami ölçüde kullanımı, değişimin ve de Kıbrıs'ta yeni bir BT kültürünün sağlamlaştırılmasının köşe taşlarından biridir.

Hepinize teşekkür ederim ve Dairenin yeni Internet platformunda hoş navigasyon dilerim. Ayrıca sizi temin ederim ki, hem Tapu ve Mesaha Dairesinin tüm personeliyle bütün Kaza Arazi Dairelerinin memurları, hem de şahsen ben her zaman emrinizde olacağız.


Andreas Sokratus

Müdür

Tapu ve Mesaha Dairesi ​​​​​