Γεωδαισία

​Το Γραφείο Γεωδαισίας και Ειδικών Χαρτογραφήσεων στεγάζει τον Κλάδο Γεωδαισίας και Ειδικών Χωρομετρήσεων και Χαρτογραφήσεων και έχει την ευθύνη για παρακολούθηση, συντήρηση και επέκταση του Γεωδαιτικού Δικτύου της Κύπρου. Έχει επίσης την ευθύνη για τη διεξαγωγή ειδικών χωρομετρήσεων και χαρτογραφήσεων, τόσο στο χερσαίο όσο και το θαλάσσιο χώρο της Κύπρου.

Υπεύθυνη Κλάδου Γεωδαισίας: κα. Γεωργία Παπαθωμά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λευκωσία

Λεμεσός

Λάρνακα

Πάφος

Αμμόχωστος