Αναβολή Ραντεβού Μεταβιβάσεων / Υποθηκών και Κατάθεσης Εμπράγματων Βαρών στα Επαρχιακά Γραφεία Λόγω Απεργίας

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι τα προγραμματιζόμενα ραντεβού για Δικαιοπραξίες που αφορούν Μεταβιβάσεις, Υποθήκες και αποδοχή αιτήσεων για κατάθεση Εμπράγματων Βαρών δεν θα διεκπεραιωθούν αύριο 1η Νοεμβρίου 2023 λόγω απεργίας ομάδας δημοσίων υπαλλήλων η οποία έχει ανακοινωθεί από συγκεκριμένες συντεχνίες.

Όλα τα ραντεβού που επηρεάζονται θα προγραμματιστούν σε νέα ημερομηνία το συντομότερο και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα ενημερωθούν άμεσα.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και το Υπουργείο Εσωτερικών απολογούνται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.