Δίκτυο CYPOS

Το Κυπριακό Δίκτυο Μόνιμων Σταθμών Αναφοράς  CYPOS (Cyprus Positioning System) είναι ένα δίκτυο 7 μόνιμων σταθμών GNSS (Global Navigational Satellite System), το οποίο μπήκε σε πλήρη λειτουργία το 2010. Οι σταθμοί είναι εγκατεστημένοι στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας (Λευκωσία – Λεμεσό – Λάρνακα – Πάφο – Παραλίμνι – Πόλη Χρυσοχούς – Ευρύχου). Το δίκτυο βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία (24/7/365).

Το δίκτυο CYPOS αποσκοπεί στην διαρκή παροχή υπηρεσιών δορυφορικών παρατηρήσεων υψηλής ακριβείας, με διαδικτυακές λύσεις σε πραγματικό χρόνο.

Οι στόχοι του δικτύου είναι:

 1. Να χρησιμοποιείται μόνο ένας δέκτης GPS στο πεδίο από τους εγγεγραμμένους χρήστες – συνεπώς οικονομικότερη λύση για τους χρήστες.
 2. Οι χρήστες να μην έχουν την ανάγκη αναζήτησης σταθερών τριγωνομετρικών σημείων στο πεδίο, άρα εξοικονόμηση χρόνου.
 3. Οι χρήστες να μην περιορίζονται πλέον στο πεδίο από την απόσταση από τον σταθερό δέκτη GPS που θα χρησιμοποιούσαν, λόγω της παγκύπριας κάλυψης από το δίκτυο CYPOS.
   

Το δίκτυο παρέχει τις ακόλουθες διαδικτυακές λύσεις, εξασφαλίζοντας ενιαία ακρίβεια για τις μετρήσεις που γίνονται:

 1. VRS (Virtual Reference Station)
 2. iMAX
 3. FKP (Flächen Korrektur Parameter – Spatial Correction Parameter)
 4. MAC (Master-Auxiliary Concept).
   

Επίσης παρέχονται δεδομένα για επεξεργασία εκ των υστέρων (post processing).

Oι υπηρεσίες CYPOS, δεν είναι συμβατές για χρήση με το GPS κινητών τηλεφώνων.

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στις οδηγίες εγγραφής στο Δίκτυο CYPOS