ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για γενικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα καθώς και τις διαδικτυακές υπηρεσίες, παρακαλώ όπως, επισκεφθείτε την ενότητα ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Αν η ερώτηση σας δεν απαντηθεί παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε την πιο κάτω φόρμα.

Σημειώστε ότι, για αιτήματα που αφορούν υποθέσεις των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων, να επιλέξετε όπως σταλεί το ηλεκτρονικό σας μήνυμα, στο ανάλογο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο που βρίσκεται η υπόθεση σας.

Για θέματα που χρήζουν απάντησης από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, παρακαλώ επιλέξετε όπως σταλεί το ηλεκτρονικό σας μήνυμα στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος.