ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

A. Προσωπικά Στοιχεία:

Β. Γενικά Στοιχεία:

Γ. Ικανοποίηση:

Σημειώστε το βαθμό ικανοποίησης στα πιο κάτω ερωτήματα σύμφωνα με την κλίμακα: 1 - Καθόλου Ικανοποιημένος, 2 - Λίγο Ικανοποιημένος, 3 - Ικανοποιημένος, 4 - Πολύ Ικανοποιημένος

Γ2. Προσωπικό

Γ3. Εξυπηρέτηση

Γ4. Ηλεκτρονικές Αιτήσεις