ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Αγαπητοί Επισκέπτες,

Σας καλωσορίζω στην Πύλη Κτηματολογίου – “DLS Portal”, η οποία αποτελεί το κυριότερο μέσο ενημέρωσης και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) και των πολιτών και η οποία εξελίσσεται και αναβαθμίζεται συνεχώς, διευκολύνοντας την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό κτηματολόγιο.  Η Πύλη αποτελεί σημαντική πλατφόρμα η-Υπηρεσιών και σε αυτήν μπορείτε να αναζητήσετε πληθώρα δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με την ακίνητη ιδιοκτησία, αλλά και τις συναφείς δραστηριότητες/υπηρεσίες του Τμήματος.  Μπορείτε, επίσης, να πλοηγηθείτε ζωντανά στο χώρο, να βρείτε πληροφορίες για τα έγγραφα που απαιτούνται και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να υποβάλετε μια αίτηση ή να παρακολουθήσετε την πορεία της, μέχρι την ολοκλήρωση της απαιτούμενης εργασίας.

Έχουμε ως όραμα και υλοποιούμε τη λειτουργία ενός εκσυγχρονισμένου και αξιόπιστου συστήματος διαχείρισης δικαιωμάτων και περιορισμών που σχετίζονται με την ακίνητη ιδιοκτησία, με στόχο την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του τόπου, μέσα από πρωτοπόρες και καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες.  Οι  τεχνολογίες αυτές θα ενισχύσουν περισσότερο το ηλεκτρονικό κτηματολόγιο, θα οδηγήσουν στον περιορισμό της διακίνησης εγγράφων/σχεδίων σε έντυπη μορφή, θα περιορίσουν την ανάγκη για τη φυσική παρουσία των πολιτών που εξυπηρετούνται μέσω των η-Αιτήσεων, ενώ θα αναβαθμίσουν την ποιότητα και το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Εύχομαι η πλοήγησή σας στον διαδικτυακό μας τόπο να γίνεται πάντοτε με φιλικό και αποτελεσματικό τρόπο και προσβλέπω στις δικές σας εισηγήσεις και παρατηρήσεις για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρει το Τμήμα.

Δρ. Ελίκκος Α. Ηλία

Διευθυντής