ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γεω-Πύλη “INSPIRE”

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE (2007/2/ΕΚ) στοχεύει στη δημιουργία υποδομής χωρικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αυτό θα επιτρέψει την ανταλλαγή χωρικών δεδομένων...
Διαβάστε Περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Χρησιμοποιείστε τη συγκεκριμένη εφαρμογή για παγκύπρια πρόσβαση σε Κτηματικά Σχέδια “PDF”. Τα Κτηματικά Σχέδια “PDF” είναι χαμηλής ανάλυσης “resolution”, παρέχονται μόνο για σκοπούς...
Διαβάστε Περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εδώ θα βρείτε διάφορα αρχεία με δεδομένα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τα οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. ​Μερικά από τα αρχεία που βρίσκονται...
Διαβάστε Περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Στατιστικά Δεδομένα του Τμήματος Κτηματολογίου & Χωρομετρίας κατά έτος
Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αποφάσισε από τις 12 Απριλίου 2023 την εισαγωγή νέων εναλλακτικών...
Διαβάστε Περισσότερα

ΧΑΡΤΕΣ

Στο τμήμα αυτό της ιστοσελίδας μπορείτε να βρείτε διάφορους χάρτες της Κύπρου σε μορφή pdf. Μπορείτε να ανοίξετε και να εξετάσετε κάποιο χάρτη της επιλογής σας και στη συνέχεια να τον...
Διαβάστε Περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Εργαλεία Υπολογισμού Τελών Μεταβίβασης και Μετατροπής Μονάδων
Διαβάστε Περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ APIs

Η ακόλουθη λίστα με APIs (Automatic Programming Interface), παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες σε χρήστες/προγραμματιστές, για αξιοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων του Τμήματος...
Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ CYPOS

Το Κυπριακό Δίκτυο Μόνιμων Σταθμών Αναφοράς CYPOS (Cyprus Positioning System) είναι ένα δίκτυο 7 μόνιμων σταθμών GNSS (Global Navigational Satellite System)...
Διαβάστε Περισσότερα

ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΩΡΟΜΕΤΡΕΣ

Με την εφαρμογή του περί Χωρομετρίας Νόμου, Ν.67(I)/2005, οι πολίτες, Κυβερνητικά Τμήματα, Υπηρεσίες,Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι – Κοινοτικά Συμβούλια) και Οργανισμοί...
Διαβάστε Περισσότερα