ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας λειτουργεί έντεκα Γραφεία παγκύπρια. Τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος, όπου στεγάζονται ο Διευθυντής και το διοικητικό κυρίως προσωπικό, τα Κεντρικά Γραφεία Χωρομετρίας, Χαρτογραφίας, το Κέντρο Πληροφοριών Γης και το Γραφείο Γεωδαισίας βρίσκονται στη Λευκωσία. Επιπλέον λειτουργούν έξι Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, ένα για την κάθε μια από τις έξι Επαρχίες του νησιού, με έδρα την αντίστοιχη επαρχία. Εξαίρεση αποτελούν τα Ε.Κ.Γ Κερύνειας και Αμμοχώστου, τα οποία εδρεύουν προσωρινά στη Λευκωσία και Παραλίμνι αντίστοιχα, με βάση ειδική Νομοθεσία, λόγω του γεγονότος ότι, τα Μητρώα και Αρχεία των Γραφείων αυτών βρίσκονται στα χέρια των κατοχικών δυνάμεων.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω και για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, λειτουργούν σε μερική βάση υποκαταστήματα στις κοινότητες Ευρύχου, Αγρού και στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς. 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ:

Κατάθεση αιτήσεων: 7.45 π.μ. – 1:00 μ.μ. 
Πληροφορίες: 8:00 π.μ. – 3:00 μ.μ στον παγκύπριο τηλ. αρ.: 17100 ή στον αρ.: +357 22804900 (για κλήσεις από το εξωτερικό)
Ηλεκτρονική Υποβολή Ερωτημάτων επιλέγοντας το αντίστοιχο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο
Ώρες Ταμείου: 7:45 π.μ. – 1:00 μ.μ.