ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Στατιστικά δεδομένα, παγκύπρια και ανά επαρχία, σε σχέση με τις πωλήσεις-μεταβιβάσεις ακινήτων σε μηνιαία βάση. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται ο ολικός αριθμός Υποθέσεων (πωλήσεις), ο ολικός αριθμός των τεμαχίων που έχουν μεταβιβασθεί με πώληση, το συνολικό δηλωθέν ποσό  των μεταβιβάσεων και το συνολικό αποδεχθέν ποσό που έχει υπολογισθεί για σκοπούς μεταβιβαστικών τελών.

0
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
0
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
0
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
0
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΗΚΩΝ
0
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
0
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (1/1/2021)