Ανακοινώσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Εμπειρογνώμονες Μάρτυρες (Εκτιμητές) του Τ.Κ.Χ. σε Συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία
Διαβάστε Περισσότερα
Απάντηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε σχέση με δημοσιεύματα για τη διαγραφή χρεώσεων για απροσπέλαστα κτίρια
Διαβάστε Περισσότερα
Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης για τους νέους προτεινόμενους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμούς του 2023
Διαβάστε Περισσότερα
Κτήση Κατοχής των Νέων Τεμαχίων Γης στην Περιοχή Αναδασμού Ορούντα/2 της Επαρχίας Λευκωσίας
Διαβάστε Περισσότερα
Δηλώσεις Διευθυντή ΤΚΧ στο ΚΥΠΕ
Διαβάστε Περισσότερα
Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών – Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τη Διαχείριση Κρατικής Γης
Διαβάστε Περισσότερα
Αναδασμός Ορούντα/2
Διαβάστε Περισσότερα
Εναλλακτικοί Τρόποι Υποβολής Αίτησης και Παραλαβής Εγγράφων
Διαβάστε Περισσότερα