ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ APIs

Η ακόλουθη λίστα με APIs (Automatic Programming Interface), παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες σε χρήστες/προγραμματιστές, για αξιοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σε δικές τους ξεχωριστές διαδικτυακές εφαρμογές.  

Η κάθε υπηρεσία περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα πληροφορίας (“Layers”), τα οποία αντιστοιχούν στα διάφορα γεωχωρικά δεδομένα. 

Η παρούσα υπηρεσία παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τα Διοικητικά Όρια (Επαρχίες, Δήμοι/ Κοινότητες, Ενορίες, Τμήματα). Επίσης περιλαμβάνει την διάταξη των πλαισίων των Κτηματικών Σχεδίων (Cassini & LTM) για όλες τις κλίμακες. Επίπεδα:
 • Φύλλα / Σχέδια (CassiniLTM)
 • Διοικητικά Όρια
 • Επαρχίες
 • Δήμοι / Κοινότητες
 • Ενορίες
 • Τμήματα
Σύνδεσμος: https://eservices.dls.moi.gov.cy/arcgis/rest/services/National/AdminBoundaries_Indexes_GR/MapServer Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στο συγκεκριμένο API παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή της Διαδικτυακής Πύλης στη διεύθυνση: dls_portal_badmin@dls.moi.gov.cy
Κτηματικός Χάρτης της Κύπρου, στον οποίο απεικονίζονται τα όρια των τεμαχίων και όλη η πληροφορία που περιλαμβάνεται στα επίσημα κτηματικά σχέδια. Επίπεδα:
 • Τεμάχια
 • Φύλλα / Σχέδια (CassiniLTM)
 • Πολεοδομικές Ζώνες
 • Όρια Ταχυδρομικών Τομέων
 • Διοικητικά Όρια
 • Επαρχίες
 • Δήμοι / Κοινότητες
 • Ενορίες
 • Τμήματα
 • Τοπογραφικά Στοιχεία
 • Κτήρια
 • Ισοϋψείς καμπύλες 1993
 • Ζώνη Προστασίας Παραλίας
 • Κρατική Γη
 • Αξίες Συντελεστών Δόμησης / Τ.Μ.
Σύνδεσμος: https://eservices.dls.moi.gov.cy/arcgis/rest/services/National/CadastralMap_GR/MapServer Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στο συγκεκριμένο API παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή της Διαδικτυακής Πύλης στη διεύθυνση: dls_portal_badmin@dls.moi.gov.cy
Η παρούσα υπηρεσία παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν την Τοπογραφία της Κύπρου καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες. Υπάρχουν δεδομένα όπως Ισοϋψείς Καμπύλες, Ποτάμια, Υδρογραφικό Δίκτυο, Οδικό δίκτυο, Σημεία Ενδιαφέροντος (Θρησκευτικά Μνημεία, Υπηρεσίες), κτλ.
Επίπεδα:
 • Διοικητικά Όρια Επαρχιών
 • Διοικητικά Όρια Δήμων/Κοινοτήτων
 • Όρια Βάσεων και Γραμμή Κατοχής
 • Ονόματα Περιοχών
 • Κορυφές βουνών
 • Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί
 • Δίκτυο Υψηλής Τάσης ΑΗΚ
 • Οδικό Δίκτυο
 • Δίκτυο “ΦΥΣΗ 2000”
 • Αεροδιάδρομοι
 • Υδάτινες Επιφάνειες
 • Υδρογραφικό Δίκτυο
 • Ισοϋψείς καμπύλες 1993
 • Κατοικημένες περιοχές
 • Υψομετρική Διαβάθμιση
Σύνδεσμος: https://eservices.dls.moi.gov.cy/arcgis/rest/services/National/Topography_GR/MapServer Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στο συγκεκριμένο API παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή της Διαδικτυακής Πύλης στη διεύθυνση: dls_portal_badmin@dls.moi.gov.cy
Η παρούσα υπηρεσία παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν θαλάσσια μορφολογικά στοιχεία όπως οι Ισοβαθείς, Βραχώδεις και Αμμώδεις Περιοχές, Ακτογραμμή, Α.Ο.Ζ. κτλ. Επίσης περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν τις θαλάσσιες δραστηριότητες στο χώρο της Κύπρου όπως Λιμενικά Έργα, Τεχνητοί Ύφαλοι, Θέσεις Παλιρροιογράφων, κτλ.
Επίπεδα:
 • Χερσαίες Δραστηριότητες που επηρεάζουν τον Θαλάσσιο Χώρο
 • Στοιχεία Υποβάθρου (Χερσαίος Χώρος)
 • Θαλάσσιες Δραστηριότητες
 • Στοιχεία Υποβάθρου (Θαλάσσιος Χώρος)
 • Περιοχές Περιορισμένης Χρήσης
 • Εξέλιξη Ακτογραμμής
 • A.O.Z.
 • Τεμάχια Εξερεύνησης Υδρογονανθράκων
Σύνδεσμος:  https://eservices.dls.moi.gov.cy/arcgis/rest/services/National/Hydrography_Data_GR/MapServer Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στο συγκεκριμένο API παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή της Διαδικτυακής Πύλης στη διεύθυνση: dls_portal_badmin@dls.moi.gov.cy
Επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο παρουσιάζονται τα συνδεδεμένα Επίπεδα πληροφορίας. Με την επιλογή ενός Επιπέδου πληροφορίας, στο τέλος της σελίδας, παρουσιάζονται οι λειτουργίες (Supported Operations) που υποστηρίζονται από το API της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Πληροφορίες για την αξιοποίηση των πιο πάνω APIs, περιλαμβάνονται στην ακόλουθη διεύθυνση: https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/