ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ (ΣΠΓ)

​Το υφιστάμενο Σύστημα Πληροφοριών Γης, καθώς και η αναβάθμιση και επέκταση του, αποτελούν το μεγαλύτερο έργο πληροφορικής και στρατηγικής σημασίας του Κράτους. Το Σύστημα Πληροφοριών Γης, αποτελεί ένα πνεύμονα της Κυπριακής Οικονομίας, καθώς και την κύρια πηγή άντλησης δεδομένων για όλα τα Τμήματα και Υπηρεσίες του Δημοσίου. Τα έγγραφα διαγωνισμού για την αναβάθμιση έχουν ήδη ολοκληρωθεί και το κράτος θα προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση του έργου.

 Παράλληλα, υπάρχουν έτοιμες οι πιο κάτω μελέτες:

  • Μελέτη ανάλυσης κόστους
  • Μελέτη επανασχεδιασμού όλων των διαδικασιών
  • Μελέτη ανάλυσης ρίσκου και κινδύνων
  • Μελέτη αναγκών σε προσωπικό​​​
  • Μελέτη πλάνου και υλοποίησης της αναβάθμισης ΣΠΓ
  • Μελέτη διαχείρισης και απαιτήσεων σε δεδομένα
  • Μελέτη αναγκών σε εξοπλισμούς και λογισμικά
  • Μελέτη νέας αρχιτεκτονικής ΣΠΓ