ΕΠΑΝΑΧΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Το θέμα της επαναχωρομέτρησης απασχόλησε κατ΄ επανάληψη το Τμήμα, τα τελευταία χρόνια και αυτό εξαιτίας των πολλών ανακριβειών που παρουσιάζουν τα υφιστάμενα (εν χρήσει) κτηματικά σχέδια, που όπως είναι γνωστό ετοιμάστηκαν πριν το 1930. Το έργο της επαναχωρομέτρησης άρχισε δοκιμαστικά στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με πιλοτικά προγράμματα στην Αγία Νάπα, στον Άγιο Τύχωνα και στην Κοκκινοτριμιθιά, με σκοπό την οριστικοποίηση των διαδικασιών και τη συμπλήρωση των προγραμμάτων και του σεναρίου στο Σύστημα Πληροφοριών Γης.
Μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη που έγινε από το Τμήμα για το πιο πάνω θέμα, με τη στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και την έγκριση που δόθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, άρχισε μέσα στο 2000, η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της επαναχωρομέτρησης, με αφετηρία την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Η επαναχωρομέτρηση έχει αναπτυχθεί ως ξεχωριστή δραστηριότητα και μηχανισμός του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στον οποίο συμμετέχουν όλοι οι Κλάδοι. Οι διαδικασίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί είναι αποτελεσματικές και αυτό αποδεικνύεται από την καθολική σχεδόν αποδοχή των σχεδίων, που δημοσιεύονται από το κοινό και τον πολύ περιορισμένο αριθμό ενστάσεων που υποβάλλονται. Ο μηχανισμός αυτός ετοιμάζει σχέδια, σποραδικά, σε επιλεγμένες περιοχές όπου τα υφιστάμενα σχέδια κρίνονται εντελώς ανεπαρκή και αναξιόπιστα. Το έργο της επαναχωρομέτρησης το 2014 είχε περιοριστεί λόγω των προτεραιοτήτων που τέθηκαν, σε σχέση με τα μέτρα που επιβλήθηκαν μέσω του Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα. Με τη συμπλήρωση των εργασιών του Μνημονίου, το Τμήμα θα ενισχύσει τις εργασίες της επαναχωρομέτρησης αφού πρόκειται για εργαλείο, το οποίο όταν ολοκληρωθεί, θα αναβαθμίσει τις λειτουργίες όλου του Τμήματος.

Με την ολοκλήρωση του έργου της Επαναχωρομέτρησης, θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη, πιο σημαντικά από τα οποία είναι:

    • Επιτυχής λειτουργία του Συστήματος Πληροφοριών Γης, αφού θα τροφοδοτηθεί με υψηλής ακριβείας και αξιοπιστίας χωρομετρικά δεδομένα βασισμένα στο νέο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, ΓΣΑ΄93.
    • ​Άμεσος και ακριβής προσδιορισμός των συνόρων της ακίνητης ιδιοκτησίας και εξάλειψη των σημερινών χρονοβόρων διαδικασιών, που οδηγούν στην αμφισβήτηση των υποδείξεων των συνόρων ή στην αξιοποίηση της ακίνητης ιδιοκτησίας χωρίς επίσημες υποδείξεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία επεμβάσεων, φιλονικιών και ταλαιπωρίας του κοινού.
    • Γρήγορος σχεδιασμός και υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, αφού θα στηρίζονται σε ακριβή και αξιόπιστα κτηματικά σχέδια.
    • Δυνατότητες ορθής και αποτελεσματικής εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα στις διάφορες εργασίες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και ιδιαίτερα στις χωρομετρικές / σχεδιαστικές.
    • ​Σταδιακή εξοικονόμηση παραγωγικού χρόνου. Το έργο της Επαναχωρομέτρησης έχει ως στόχο τη διεξαγωγή νέας χωρομετρίας σε όλη την ελεύθερη Κύπρο και την ετοιμασία νέων ψηφιακών, υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας, κτηματικών σχεδίων, τα οποία θα αποτελέσουν τις γεωγραφικές βάσεις δεδομένων του Κυπριακού Συστήματος Πληροφοριών Γης.