ΠΟΛΙΤΕΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

Ποιους αφορά:
Στην περίπτωση που πληρωθεί το χρέος και η απόφαση ικανοποιηθεί, ο πιστωτής υποχρεούται να αποσύρει το εμπράγματο βάρος δίδοντας γραπτή γνωστοποίηση στο Κτηματολόγιο.
Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
  • Αίτηση – Τύπος Ν.58 η οποία πρέπει να είναι δεόντως υπογεγραμμένη από τον δικηγόρο που ενέγραψε το ΜΕΜΟ ή τον Ενάγοντα.
  • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας.
Τρόπος Υποβολής:
Η αποδοχή της αίτησης γίνεται στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της επαρχίας που βρίσκεται το ακίνητο
Δικαιώματα / Τέλη:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Κανένα τέλος
Μάθε Περισσότερα: