ΠΟΛΙΤΕΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (INTERIM ORDER)

Ποιους αφορά:
Το διάταγμα μπορεί να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί, μόνο από το Δικαστήριο. Μπορεί, όμως, να αποσυρθεί από το Κτηματολόγιο με γραπτή δήλωση του αιτητή, του αντιπροσώπου του ή του δικηγόρου του.
Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
  • Η ακύρωση του προσωρινού διατάγματος γίνεται με χειρόγραφη επιστολή δικηγόρου του προσώπου προς όφελος του οποίου επενεργούσε το Interim Order
  • Σε περίπτωση που αιτείται διαγραφή άλλο «ενδιαφερόμενο πρόσωπο» (π.χ. πρόσωπο εναντίον του οποίου επενεργεί το Interim Order) θα πρέπει να προσκομίζεται σχετικό πιστό αντίγραφο της τελικής δικαστικής απόφασης στην αγωγή που αφορά το Interim Order και γραπτή βεβαίωση από το αρμόδιο Πρωτοκολλητείο ότι η δικαστική απόφαση έχει τελεσιδικήσει.
Τρόπος Υποβολής:
Η αποδοχή της αίτησης γίνεται στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας που βρίσκεται το ακίνητο
Δικαιώματα / Τέλη:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Κανένα Τέλος
Μάθε Περισσότερα: