ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ποιους αφορά:
Ο ενυπόθηκος δανειστής, αντί να προβεί σε επίδοση ειδοποίησης, με κατάσταση λογαριασμού στον ενυπόθηκο οφειλέτη και ακολούθως να καταθέσει αίτηση πώλησης, μπορεί να αποταθεί στο Δικαστήριο και να εξασφαλίσει Διάταγμα πώλησης των ενυπόθηκων ακινήτων.
Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
  • Αίτηση για πώληση με το έντυπο Δ.Ε.176, στην οποία να γίνεται αναφορά στα επισυναπτόμενα έγγραφα και, όπου ισχύει, στο ποσό που καταβλήθηκε από την ημερομηνία της απόφασης μέχρι την ημερομηνία της αίτησης
  • Πιστό αντίγραφο της απόφασης ή διαταγής του Δικαστηρίου
  • Πιστοποιητικό εγγραφής της Υποθήκης
Τρόπος Υποβολής:
Η αποδοχή της αίτησης γίνεται στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της επαρχίας που βρίσκεται το ακίνητο
Δικαιώματα / Τέλη:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
α) €20,00 Αποδοχή της αίτησης
β) €100,00 Εκτιμητικά Δικαιώματα για κάθε επηρεαζόμενο τεμάχιο
γ) €20,00 Για επιτόπια έρευνα
δ) €10,00 Για κάθε επηρεαζόμενο ακίνητο

Σημείωση:

Στην πορεία της αίτησης ζητούνται επιπρόσθετα δικαιώματα για την αίτηση (δικαιώματα για δημοπράτη, γνωστοποιήσεις προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αγγελίες πώλησης, κοινοτάρχη, οδοιπορικά του δημοπράτη)
Μάθε Περισσότερα: