Ανακοινώσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Απλοποίηση της Διαδικασίας Έκδοσης Τίτλων Ιδιοκτησίας σε Οριζόντιους και Κάθετους Διαχωρισμούς – Παρουσίαση ΤΚΧ
Διαβάστε Περισσότερα
Αναστολή Απεργίας – Επαναπρογραμματισμός Ραντεβού Μεταβιβάσεων / Υποθηκών
Διαβάστε Περισσότερα
Αναβολή Ραντεβού Μεταβιβάσεων / Υποθηκών και Κατάθεσης Εμπράγματων Βαρών στα Επαρχιακά Γραφεία Λόγω Απεργίας
Διαβάστε Περισσότερα
Αλλαγή στις σφραγίδες των Πιστοποιούντων Υπαλλήλων
Διαβάστε Περισσότερα
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Εμπειρογνώμονες Μάρτυρες (Εκτιμητές) του Τ.Κ.Χ. σε Συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία
Διαβάστε Περισσότερα
Απάντηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε σχέση με δημοσιεύματα για τη διαγραφή χρεώσεων για απροσπέλαστα κτίρια
Διαβάστε Περισσότερα
Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης για τους νέους προτεινόμενους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμούς του 2023
Διαβάστε Περισσότερα
Κτήση Κατοχής των Νέων Τεμαχίων Γης στην Περιοχή Αναδασμού Ορούντα/2 της Επαρχίας Λευκωσίας
Διαβάστε Περισσότερα

Απλοποίηση της Διαδικασίας Έκδοσης Τίτλων Ιδιοκτησίας σε Οριζόντιους και Κάθετους Διαχωρισμούς – Παρουσίαση ΤΚΧ

Αναστολή Απεργίας – Επαναπρογραμματισμός Ραντεβού Μεταβιβάσεων / Υποθηκών

Αναβολή Ραντεβού Μεταβιβάσεων / Υποθηκών και Κατάθεσης Εμπράγματων Βαρών στα Επαρχιακά Γραφεία Λόγω Απεργίας

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Εμπειρογνώμονες Μάρτυρες (Εκτιμητές) του Τ.Κ.Χ. σε Συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία

Απάντηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε σχέση με δημοσιεύματα για τη διαγραφή χρεώσεων για απροσπέλαστα κτίρια

Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης για τους νέους προτεινόμενους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμούς του 2023

Κτήση Κατοχής των Νέων Τεμαχίων Γης στην Περιοχή Αναδασμού Ορούντα/2 της Επαρχίας Λευκωσίας

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών – Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τη Διαχείριση Κρατικής Γης