ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Παρακαλώ, καταχωρείστε την αξία του ακινήτου (δηλωθέν ποσό μεταβίβασης) χωρίς δεκαδικά ψηφία. Σημειώστε ότι, τα μεταβιβαστικά δικαιώματα υπολογίζονται με βάση ολόκληρα μερίδια. Σε περίπτωση μεριδίου, στο ποσό πώλησης θα συμπληρώνεται το αντίστοιχο ποσό του μεριδίου.
Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ

Παρακαλώ καταχωρείστε τις μονάδες εμβαδού που θα θέλατε να μετατρέψετε χωρίς δεκαδικά ψηφία και πατήστε το κουμπί "Υπολογισμός". Για νέο υπολογισμό, παρακαλώ πατήστε το κουμπί "Επαναφορά" στον "browser" σας ή "Ακύρωση".​
Διαβάστε Περισσότερα