Υπολογισμός Τελών Μεταβίβασης

 

Παρακαλώ, καταχωρείστε την αξία του ακινήτου (δηλωθέν ποσό μεταβίβασης) χωρίς δεκαδικά ψηφία. 

Σημειώστε ότι, τα μεταβιβαστικά δικαιώματα υπολογίζονται με βάση ολόκληρα μερίδια. Σε περίπτωση μεριδίου, στο ποσό πώλησης θα συμπληρώνεται το αντίστοιχο ποσό του μεριδίου. Βλέπε παράδειγμα.

Παράδειγμα

ΜερίδιοΟΛΟ Αξία57000  Ποσό Πώλησης57000 €

Μερίδιο1/3 Αξία60000 € Ποσό Πώλησης20000 €

 

Για νέο υπολογισμό, παρακαλώ πατήστε το κουμπί "Επαναφορά" στον "browser" σας ή "Ακύρωση".

Ποσό Πώλησης (€):
Τέλη Μεταβίβασης (€):
 

Σημείωση:
Τα μεταβιβαστικά δικαιώματα/τέλη που έχουν προκύψει από τον πιο πάνω υπολογισμό, ενδέχεται να είναι διαφορετικά στην περίπτωση που η αγορά του ακινήτου εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις, για τις οποίες παρέχονται λεπτομέρειες στις αιτήσεις Πώληση/Ανταλλαγή - Απαιτούμενα Έγγραφα - Δικαιώματα - Σημειώσεις/Εξαιρέσεις.

Μείωση του τέλους μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας στο 50% για όλες τις περιπτώσεις που επιβάλλονται ή εισπράττονται τέλη με βάση το Κεφάλαιο 17