ΠΟΛΙΤΕΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΔΗΛΩΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Ποιους αφορά:
Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί από το πρόσωπο που ζητά την εγγραφή στο όνομα του αδήλωτα ακίνητα που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές Αμμοχώστου και Κερύνειας.
Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
  • Αίτηση – Έντυπο Δ.Ε.286
  • Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην αίτηση Δ.Ε.286
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
  • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη.
    Για δείγματα Πληρεξουσίων παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο
Μάθε Περισσότερα: