ΠΟΛΙΤΕΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ποιους αφορά:
Όταν υπάρχει αλλαγή του ονόματος μίας Εταιρείας τότε ο Διευθυντής ή ο Γραμματέας της Εταιρείας μπορεί να αποταθεί με αίτηση του στο Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την αλλαγή του ονόματος της Εταιρείας από το Σύστημα Πληροφοριών Γης.
Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
  • Αίτηση (Υπογραμμένη από ενός εκ των Διευθυντών ή τον Γραμματέα της Εταιρείας)
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
  • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη.
    Για δείγματα Πληρεξουσίων παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο
Δικαιώματα / Τέλη:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
α) €10,00 Αποδοχή Αίτησης
β) €5,00 Για κάθε Τίτλο Ιδιοκτησίας
Γ) €15,00 Αναλωθείς χρόνος ανάλογα με τα ακίνητα
Μάθε Περισσότερα: