ΠΟΛΙΤΕΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ποιους αφορά:
Όταν υπάρχει αλλαγή του ονόματος ενός φυσικού προσώπου τότε μπορεί να αποταθεί με αίτηση του στο Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την αλλαγή του ονόματος του από το Σύστημα Πληροφοριών Γης.
Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί
  • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη
    Για δείγματα Πληρεξουσίων παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο
Δικαιώματα / Τέλη:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
α) €10,00 Αποδοχή Αίτησης
β) €5,00 Για κάθε Τίτλο Ιδιοκτησίας
Γ) €15,00 Αναλωθείς χρόνος ανάλογα με τα ακίνητα
Μάθε Περισσότερα: