ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αντιστοιχία Παλιών και Νέων Αριθμών Τεμαχίου (Έργο Επαναχωρομέτρησης) ‎

Αντιστοιχία Παλιών και Νέων Αριθμών Τεμαχίου (Έργο Επαναχωρομέτρησης) ‎