ΣΥΝΕΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μέσω του ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφοριών Γης και τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (artificial intelligence), δορυφορικών εικόνων και άλλων γεωγραφικών δεδομένων, το Τμήμα κατάφερε να συλλέξει νέα δεδομένα σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Δημοσίου και σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα δεδομένα του,  να τα αναλύσει και να τα αξιοποιήσει σε διάφορα έργα του Τμήματος, όπως για τη διενέργεια της Γενικής Εκτίμησης.

Μερικά από τα παραδείγματα, παρουσιάζονται πιο κάτω:

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΠΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ / ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ / ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ