Επαναλειτουργία «Πύλης Κτηματολογίου»

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) ανακοινώνει από σήμερα την επαναφορά των διαδραστικών λειτουργιών της «Πύλης Κτηματολογίου» και συγκεκριμένα των εφαρμογών «η-Κτηματολόγιο / η-Αιτήσεις» και «Πλοήγηση σε Χάρτες».

Παράλληλα, από σήμερα γίνεται δυνατός ο προγραμματισμός ραντεβού σε όλες τις Επαρχίες και στα αντίστοιχα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, χωρίς περιορισμούς αναφορικά με την Επαρχία του ακινήτου.

Οι υπόλοιπες διαδικασίες και αποδοχή Αιτήσεων επαναλειτουργεί σύμφωνα με την μέχρι τώρα υφιστάμενη διαδικασία αποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού.

Το κοινό προτρέπεται να χρησιμοποιεί την «Πύλη Κτηματολογίου» για ενημέρωση αναφορικά με τα είδη και τον τρόπο κατάθεσης Αιτήσεων, καθώς και τους τρόπους εξυπηρέτησης.

Το ΤΚΧ απολογείται εκ των προτέρων για τυχών προβλήματα που δύναται να προκύψουν λόγω καθυστερήσεων και αυξημένου φόρτου εργασίας στο αρχικό στάδιο επαναλειτουργίας των Υπηρεσιών του.