Αναδασμός Ορούντα/2

Η Επιτροπή Αναδασμού Ορούντα/2 ανακοινώνει ότι, τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023, δημοσιεύτηκαν στα Παλαιά Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορούντας, τα ακόλουθα σχέδια και έγγραφα για την περιοχή αναδασμού Ορούντα /2:

  • Σχέδιο ενοποίησης και αναδιανομής, σύμφωνα με το άρθρο 26(1) της περί Αναδασμού Νομοθεσίας.
  • Κατάλογος Αναδιανομής (Τύπος 3)
  • Συμπληρωματικό σχέδιο οδικού δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 20(5) της περί Αναδασμού Νομοθεσίας.

Τα πιο πάνω έγγραφα θα παραμείνουν δημοσιευμένα για είκοσι μία (21) ημέρες, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023. Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να τα επιθεωρήσουν κι αν έχουν οποιανδήποτε ένσταση, να την υποβάλουν μέσα στο χρονικό διάστημα των είκοσι μίας (21) ημερών, στην Επιτροπή Αναδασμού Ορούντα/2, στη διεύθυνση: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Κλάδος Αναδασμού, Προδρόμου 131, 1455 Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για επιθεώρηση των δημοσιευμένων εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην πιο πάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 22407905, 22407912, φαξ 22407950 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο plouka@dls.moi.gov.cy.

Επιπλέον για διευκόλυνσή των ιδιοκτητών αρμόδιοι υπάλληλοι θα βρίσκονται, κατά τη διάρκεια της δημοσίευσης, τις εργάσιμες μέρες από τις 9:00π.μ. μέχρι 1:00μ.μ., στα Παλαιά Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορούντας, καθώς και κατά τις πιο κάτω μέρες και ώρες:

Πέμπτη,

4 Μαΐου 2023

από 4:00μ.μ. μέχρι 8:00μ.μ.

Παρασκευή,

5 Μαΐου 2023

από 4:00μ.μ. μέχρι 8:00μ.μ.

Τρίτη,

9 Μαΐου 2023

από 4:00μ.μ. μέχρι 8:00μ.μ.

Πέμπτη,

11 Μαΐου 2023

από 4:00μ.μ. μέχρι 8:00μ.μ.