ΠΟΛΙΤΕΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ – ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ποιους αφορά:
Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την καταχώρηση των στοιχείων του στο σύστημα πληροφοριών γης. (π.χ. στις περιπτώσεις που ζητείται διαδικτυακά πιστοποιητικό έρευνας από φυσικό/νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει ακίνητη ιδιοκτησία)
Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
  • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη.
    Για δείγματα Πληρεξουσίων παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο
Μάθε Περισσότερα: