Χαρτογραφία

Το Κεντρικό Γραφείο Χαρτογραφίας έχει την ευθύνη της ετοιμασίας, του εκσυγχρονισμού, της εκτύπωσης και διάθεσης χαρτών, τόσο τοπογραφικών όσο και θεματικών καθώς και κτηματικών σχεδίων. Παρέχει υπηρεσίες και επεξεργάζεται χαρτογραφικά στοιχεία και κτηματικά σχέδια τόσο σε συμβατική, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Υπεύθυνος Κλάδου Χαρτογραφίας: κ. Μάριος Θεμιστοκλέους

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λευκωσία

Λεμεσός

Λάρνακα

Πάφος

Αμμόχωστος